donderdag 24 oktober 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaActie voor postkantoor als publiek stadspaleis
Gepubliceerd: 2008-04-28
door: Stadsredactie

Europahuis of winkelcentrum?

Europahuis of winkelcentrum?Als het aan Giep Hagoort ligt komt de bevolking van Utrecht in actie om te voorkomen dat het postkantoor op de Neude een winkelcentrum wordt. Hagoort, maar ook de gemeente, zien het fraaie Art Deco-pand graag een culturele bestemming krijgen, maar hebben het niet voor het zeggen omdat het postkantoor van de KPN is.

Hagoort vindt dat de viering van de Vrede van Utrecht in 2013 in zijn geheel in het postkantoor, dan Europahuis, dient plaats te vinden. Hij zet zich daar al sinds 2004 voor in.
Tijdens de Europadag op 9 mei wordt er verder gebroed op de manier waarop Utrecht actie moet voeren om het Europahuis te realiseren.

Volgens Hagoort is KPN als eigenaar van het gebouw ‘niet zo loslippig’ over wat ze met het postkantoor gaat doen. Hij weet dat het bedrijf een groot aantal overbodig geworden postkantoren in een pakket wil verkopen, en dat zou de gedroomde huisvesting van het Europahuis wel eens moeilijk kunnen worden, een winkelcentrum ligt dan meer voor de hand.

Hagoort blijft echter optimistisch: “Als we als Utrechters ons optimaal inzetten om het postkantoor als publiek stadspaleis voor Utrecht te behouden, is een dergelijke stap zeer realistisch.”

Hagoort is lector Kunst en Economie aan de Hogeschool (HKU) voor de Kunsten en hoogleraar aan de nieuwe Faculteit der Kunsten van de Universiteit Utrecht, een samenwerkingsverband van UU en HKU.© 2007-2012 AllesoverUtrecht