zondag 20 oktober 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaBouwproductie Leidsche Rijn scherp gedaald
Gepubliceerd: 2008-04-23
door: Stadsredactie

--

--Het aantal jaarlijks opgeleverde woningen in Leidsche Rijn is deze collegeperiode scherp afgenomen. 2006 was het piekjaar met 2310 opgeleverde woningen, maar die zijn onder het vorige college in aanbouw genomen. Tot en met 31 december 2007 zijn 1660 woningen in aanbouw genomen. Niet al die woningen zullen ook daadwerkelijk in 2008 opgeleverd worden. Een aantal van ongeveer 1500 woningen lijkt reëel. Het college zegt dat problemen met de luchtkwaliteit (procedures) en krapte op de arbeidsmarkt bij bouwbedrijven ten grondslag ligt aan deze daling.

De doelstelling was om jaarlijks ongeveer 2500 woningen op te leveren in Leidsche Rijn.
© 2007-2012 AllesoverUtrecht