donderdag 24 oktober 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaForse kritiek accountant op jaarrekening Utrecht
Gepubliceerd: 2008-04-25
door: Stadsredactie

Voor het eerst opereerde een externe accountant namens de gemeenteraad als controleur van de Utrechtse boeken. Uiteindelijk kreeg het college ook van Deloitte een krul op de jaarrekening over 2007, maar daar is ook alles mee gezegd. Het rammelt flink, die gemeentelijke boekhouding.

Zorgelijk is bijvoorbeeld de conclusie van Deloitte dat van bijna 40 miljoen euro aan kosten voor goederen of de inhuur van personeel van buiten, niet kon worden vastgesteld of die bedragen wel conform de regels zijn uitgegeven. Deloitte was kritisch over het ontbreken van een goede onderbouwing van aangeleverde facturen, de interne financiële automatisering en gebruikte administratieve methodieken. Het college nam het merendeel van de aanbevelingen van de externe accountant over.

De gemeenteraad zal in de maand mei meermaals spreken over de gemeentelijke financiën. Na het kritische oordeel van de accountant vast ook over de manier van boekhouden binnen Utrecht.© 2007-2012 AllesoverUtrecht