woensdag 23 oktober 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaGemeente spoort 2,5 miljoen aan bijstandsfraude op
Gepubliceerd: 2008-04-24
door: Stadsredactie

De gemeente Utrecht heeft in 2007 meer dan 2,5 miljoen euro aan bijstandsfraude opgespoord. De ten onrechte uitbetaalde bijstand wordt teruggevorderd. Naast het opsporen van deze fraude zijn 259 uitkeringen afgewezen of beëindigd. Hiermee is bijna drie miljoen euro bespaard. 57 klanten van Sociale Zaken & Werkgelegenheid kregen een proces-verbaal en worden strafrechtelijk vervolgd.

De cijfers komen uit het jaarverslag van het Team Handhaving over 2007. het team onderzocht 870 zaken. Bijna de helft van de bezochte klanten bleek te frauderen. Woon- en leefvormfraude komen nog steeds het meest voor, gevolgd door inkomensfraude. Om woonfraude op te sporen worden onder meer huisbezoeken ingezet. Bij bewezen fraude wordt de uitkering gekort of beëindigd en de ten onrechte verstrekte gelden teruggevorderd. Als het om samenlevingsfraude gaat, moet óók de meeprofiterende partner mee helpen terugbetalen. Bij grote bedragen wordt aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie.

Het controleren en opsporen van inkomensfraude wordt steeds vaker gevolgd door bemiddeling naar regulier werk. In 2007 zijn er 32 ‘grijswerkers’ opgespoord. Deze mensen geven op dat ze parttime werken, maar doen dat in werkelijkheid fulltime. Utrecht helpt deze mensen aan een ‘witte’ baan. Een aanpak die volgens de gemeente overal in het land navolging vindt.
Ook vindt controle en opsporing steeds vaker plaats vanuit een multidisciplinaire of wijkgerichte aanpak. Zo wordt in Overvecht fraude met woon- en leefsituatie opgespoord in samenwerking met andere organisaties.

Bij de opsporing van fraude wordt steeds meer gebruik gemaakt van gezamenlijke bestanden, zodat gegevens snel bekend zijn. De dienst Sociale Zaken & Werkgelegenheid vergelijkt haar klantgegevens onder andere met die van de Belastingdienst, Rijksdienst voor Wegverkeer, de Informatiebeheergroep, Ministerie van Justitie en het UWV.© 2007-2012 AllesoverUtrecht