woensdag 23 oktober 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaInspraak OV-terminal geopend
Gepubliceerd: 2008-04-22
door: Stadsredactie

Een artists impression van het nieuwe Utrecht Centraal

Een artists impression van het nieuwe Utrecht CentraalDe bouwaanvraag voor het nieuwe Centraal Station van Utrecht, de OV-terminal, is de inspraak ingegaan. Volgens de gemeente zal de bouw dit jaar starten en tot 2013 duren. ProRail bouwt in samenwerking met de gemeente Utrecht en NS deze nieuwe terminal. Trein, tram, taxi en bus zijn straks vanuit één centrale hal te bereiken. Het station wordt zichtbaarder doordat aan weerszijden van de OV-terminal twee duidelijke ingangen naar het station komen.

Vanaf 2025 worden op Utrecht Centraal circa 100 miljoen treinreizigers per jaar verwacht. Nu zijn dat er 59 miljoen. Het station krijgt een ruime, lichte hal met een golvend dak die alle bus-, trein- en tramperrons verbindt. De zuidzijde van de hal krijgt een lange, glazen wand met uitzicht op de sporen. De taxistandplaatsen, ‘kiss & ride’ plaatsen en de parkeergarages zijn direct bereikbaar vanaf de nieuwe pleinen aan weerszijden van het station. Rond het station komen overdekte stallingsplaatsen voor 22.000 fietsen. Dat is een uitbreiding met 14.000 plaatsen.

Voordat de gemeente vrijstelling verleent voor het bouwplan, krijgen belanghebbenden de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Het plan dat door ProRail is ingediend, ligt bij de Balie Bouwen, Wonen en Ondernemen van Stadsontwikkeling tot 29 mei ter inzage.

Op woensdag 14 mei 2008 houdt ProRail samen met de gemeente Utrecht een informatieavond. Die vindt plaats van 19.30 tot 21.00 uur in het Infocentrum Stationsgebied, Gildenkwartier 193 in Hoog Catharijne.© 2007-2012 AllesoverUtrecht