donderdag 24 oktober 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaKoninklijke Onderscheidingen voor 34 Utrechters
Gepubliceerd: 2008-04-25
door: Stadsredactie

Burgemeester Wolfsen praat nog even na met de pas gehuldigde mevrouw Korte-van der Drift en haar man

Burgemeester Wolfsen praat nog even na met de pas gehuldigde mevrouw Korte-van der Drift en haar manIn de Stadsschouwburg hebben vrijdag 33 Utrechters een koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen van burgemeester Aleid Wolfsen. Een persoon was op vakantie en krijgt de versierselen later opgespeld. De lintjesregen viel vroeg dit jaar omdat de kans anders groot zou zijn dat meer van de te onderscheiden personen vakantie aan het vieren zouden zijn.

Naast de Utrechters die een lintje kregen van de burgemeester waren er twee die de versierselen kregen opgespeld door voorzitter Yvonne van Rooy van de Universiteit Utrecht en een door staatssecretaris Jet Bussemaker van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Onder de onderscheiden personen zijn zoals de laatste jaren gebruikelijk veel vrijwilligers, die bij het grote publiek onbekend zijn. Maar dat heeft Hare Majesteit de Koningin er niet van weerhouden enkele versierselen uit te delen aan (iets) bekendere mensen.

Paul van Vlijmen (53, Officier in de Orde van Oranje-Nassau). Sinds 1987 werkzaam bij het Spoorwegmuseum, vanaf 1990 als directeur. Onder zijn leiding voerde het museum een zeer succesvolle vernieuwing door.

Zuiloloog Wim van Scharenburg (59, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau) verzamelt al meer dan twintig jaar alles wat met (de voormalige gemeente) Zuilen te maken heeft en stelt dat tentoon.

Mevrouw H.T. Keizer-ten Berge (68, Lid in de Orde van Oranje-Nassau) zat tussen 1998 en 2000 in de gemeenteraad voor de SP en is sinds 1970 actief als vrijwilliger op het gebied van welzijn, huisvesting, zorg en politiek.

De Vleutense kapper Ad van Zoeren (60, Lid in de Orde van Oranje-Nassau) is politiek actief als medewerker van de fractie van Burger en Gemeenschap. Ook is hij al dertig jaar lid van de vrijwillige brandweer Vleuten-Haarzuilens en oprichter en bestuurslid van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern.

Drs. K. Battenberg (73, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau) vervulde in de periode van 1970 tot 2007 een groot aantal bestuurlijke functies op het gebied van lokale politiek, jeugdwerk, onderwijs, volkshuisvesting en ouderenwelzijn en was voorzitter van de SSH.

Mevrouw J.G.M. Booij-de Jong (71, Lid in de Orde van Oranje-Nassau) is sinds 1971 actief op het gebied van welzijn, het kerkelijk leven, onderwijs en de klaaroverbrigade in Vleuten.

De heer W.J. Schwager (70, Lid in de Orde van Oranje-Nassau) is sinds 1984 vrijwilliger van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken, beter bekend als EHBO en bij de Reddingsbrigade en de scouting.

De heer H.W.J. Aarsman (69, Lid in de Orde van Oranje-Nassau) is al meer dan 35 jaar actief binnen de St. Johannes de Doper- en de Bernardusparochie en de oranjevereniging in Hoograven.

De heer G. Bosch (74, Lid in de Orde van Oranje-Nassau) was van 1965 tot 2006 bestuurlijk actief op maatschappelijk en sportief gebied. Hij was voorzitter en vrijwilliger bij de EHBO De Meern, penningmeester van de Voetbalvereniging De Meern, voorzitter van amateurtuindersvereniging Nijevelt en medewerker van de Nederlandse Hartstichting.

Mevrouw drs. M.C. Breij (49, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau) is organiste en al jaren zakelijk leider van de Stichting Zaterdagmiddag Muziek Domkerk Utrecht en Domcantorij en bestuurslid van de Stichting Kerkconcerten Utrecht.

De heer drs. M.C. Dekker (60, Officier in de Orde van Oranje-Nassau) werkt vanaf 1976 in de gezondheidszorg. Sinds 1989 was hij algemeen directeur en later voorzitter van de Raad van Bestuur van de Stichting Zorgspectrum te Nieuwegein.

De heer C. van Dijk (65, Lid in de Orde van Oranje-Nassau) is sinds 1986 actief voor de voetbalsport. Bij voetbalvereniging Sporting '70 was hij lange tijd scheidsrechter en begeleidde hij wedstrijden en trainingen. Tegenwoordig is hij beheerder van het complex, samen met zijn vrouw mevrouw P.C.M. van Dijk-Jansen (52, Lid in de Orde van Oranje-Nassau).

Mevrouw J. van Dijk-Visscher (73, Lid in de Orde van Oranje-Nassau) werkte tussen 1969 en 1994 als gastvrouw van de Dienst Geestelijke Verzorging van het AZU en als gastvrouw in het ontmoetingscentrum De Roef.

Mevrouw P.L.M. van der Does de Willebois-Alting von Geusau (78, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau) is dik twintig jaar actief op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking. Sinds 1986 is zij voorzitter van de stichting South East Asian Mountain Peoples for Culture and Development, die zich bezighoudt met het creëren van ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen van onderdrukte bergvolken in de berglanden van Noord-Thailand.

De heer J.C. van Ee (80, Lid in de Orde van Oranje-Nassau) spant zich als vrijwilliger al meer dan vijftig jaar in op het gebied van welzijn, onderwijs en cultuur. In het verleden was hij onder meer lid van de Oranje- en Wijkvereniging Oog in Al. Later werkte hij als decorbouwer bij Circus Jopie en verzorgde hij rondleidingen voor Gilde Utrecht.

De heer dr. M. Eysker (64, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau) kreeg vrijdag zijn onderscheiding van de Voorzitter van de Universiteit. Hij is sinds 1968 verbonden aan de Faculteit Diergeneeskunde als universitair hoofddocent bij het departement Infectieziekten & Immunologie.

De heer W.K. Fränkel (65, Lid in de Orde van Oranje-Nassau) begon zijn vrijwilligerswerk in 1977 bij de Stichting Welzijn Surinamers Utrecht/Stichting OASE. Tegenwoordig is hij dagelijks te vinden bij voetbalvereniging Faja Lobi.

De heer A. van Gend (66, Lid in de Orde van Oranje-Nassau) bekleedde van 1978 tot 1996 verschillende functies bij voetbalvereniging PVCV in Vleuten. Ook was hij van 1985 tot 1996 bestuurslid van de Sportstichting Vleuten-De Meern en was hij bestuurder bij de zwem- en poloclub Watervlo in Vleuten.

Mevrouw J.G.T. Hulst-Nieuwenhuijs (66, Lid in de Orde van Oranje-Nassau) is ruim dertig jaar actief op kerkelijk, maatschappelijk en sportief gebied. Zo was zij ruim 25 jaar werkzaam voor de katholieke Willibrord Parochie, en bestuurlijk actief bij tennisvereniging LTC Vleuten-De Meern.

De heer L. van Keulen (49, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
maakt sinds 1974 deel uit van de vrijwillige brandweer van Utrecht, post Zuilen. Hij is werkzaam als pompbediende, chauffeur en barbeheerder.

Mevrouw J.M. de Korte-van der Drift (81, Lid in de Orde van Oranje-Nassau) is al ruim vijftig jaar actief op maatschappelijk gebied, onder meer bij het Katholiek Vrouwengilde in Utrecht-West.

Mevrouw G.J. Lauffer-van Nimwegen (76, Lid in de Orde van Oranje-Nassau) kreeg haar lintje van de staatssecretaris Bussemakers. Zij is al 35 jaar bestuurder van de Algemene Bejaardenvereniging St. Nicolaas. Ook is zij sinds 1988 coördinatrice van de telefooncirkels in de wijken Ondiep, Pijlsweerd en Overvecht.

Mevrouw R.M. van de Meerendonk-Mol (82, Lid in de Orde van Oranje-Nassau) werkt sinds 1962 als vrijwilliger bij de patiëntenbibliotheek in het UMC, voorheen AZU. Zij brengt boeken naar patiënten. In Revalidatiecentrum De Hoogstraat begeleidt zij patiënten tijdens het eten.

Mevrouw G.M.L. Nirk-Zaalman (71, Lid in de Orde van Oranje-Nassau) richtte samen met anderen in 1976 de Surinaamse Ouderenvereniging Moria op.

De heer F.M. Ritzer (59, Lid in de Orde van Oranje-Nassau) is sinds 1967 actief bij de scouting, het kerkelijk leven en in het onderwijs in Zuilen. Al dertig jaar is hij bestuurlijk actief binnen de rooms-katholieke Parochie in Zuilen, waar hij sinds enkele jaren voorganger is in de Jacobuskerk. Mevrouw A.G. Ritzer-Jansen (61, Lid in de Orde van Oranje-Nassau) is, op dezelfde gebieden actief als haar echtgenoot en de scouting in Zuilen.

De heer M.J. van Rooijen (60, Lid in de Orde van Oranje-Nassau) is al geruime tijd actief, in het bijzonder voor de wijk Zuilen. Zo is hij sinds 1990 voorzitter van de Stichting Gemeenschap Zuilen en voorzitter en organisator van het Oranje Comité Zuilen. Ook zat ze in de wijkraad.

De heer H.G. Servaas (76, Lid in de Orde van Oranje-Nassau) had tot 2007 een eigen kapperszaak. Tussen 1960 en 1997 was hij onder meer bestuurslid van de Nederlandse Bond van Christelijke Kappers. Daarnaast is Servaas sinds 1954 actief op sportief gebied bij Zwaluwen Vooruit en Elinkwijk en voorzitter van de Scheidsrechtersvereniging District Utrecht. Hij was gedurende acht jaar voorzitter van de Carnavalsvereniging de Zwarte Katers.

De heer L.C.P. van Treijen (68, Lid in de Orde van Oranje-Nassau) was vanaf 1957 enkele jaren werkzaam als bestuurslid van een jongereninstuif in Gouda en later in Utrecht. In 1990 werd hij ook op sportief gebied actief bij omnisportvereniging 'Houdt Moedig Stand', beter bekend als HMS.

Mevrouw J.Th.M. Veldkamp (59, Lid in de Orde van Oranje-Nassau) organiseert sinds 1977 de Astmafonds-collecte in Oog in Al. Ook zamelt zij sinds 1991 goederen in voor een kindertehuis in Polen. Daarnaast is zij lid van het bewonerscomité Händelstraat en van de Wijkraad West.

Mevrouw P.J. Versloot-van Meenen (60, Lid in de Orde van Oranje-Nassau) is reeds veertig jaar als vrijwilliger werkzaam op kerkelijk en sportief gebied bij de Protestantse Wijkgemeente Vleuten en De Haar en lid van de beheers- en kantinecommissie en van de schoonmaakploeg van Voetbalvereniging De Meern.

De heer prof. dr. M.J.A. Werger (63, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw) is sinds 1979 verbonden aan de Universiteit Utrecht, aanvankelijk als lector en later als hoogleraar Plantenecologie.Hij kreeg zijn onderscheiding uit handen van de voorzitter van de Universiteit Utrecht.© 2007-2012 AllesoverUtrecht