woensdag 23 oktober 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaOmbudsman: brieven aan gemeente mogen op internet
Gepubliceerd: 2008-04-28
door: Stadsredactie

De gemeentelijke Ombudsman vindt dat de gemeente brieven van burgers aan de gemeenteraad op internet mag plaatsen. Plaatsing op internet is volgens de Ombudsman een moderne variant van ‘ter inzage leggen’. De gemeentewet bepaalt dat alle raadsstukken openbaar zijn en ter inzage moeten worden gelegd. Daardoor is de burger in staat het democratische proces te volgen.

Het oordeel van de ombudsman volgt op een klacht van een Utrechtse vrouw, die haar brief aan de gemeenteraad met naam en toenaam terugvond op de gemeentelijke website. Dat had volgens de ombudsman niet mogen gebeuren. De griffie van de gemeenteraad is daarvoor op de vingers getikt. De inzender van een brief moet wel van tevoren weten wat er met hun correspondentie wordt gedaan. Nu wordt de burger in de ontvangstbevestiging van de brief geïnformeerd over het ter inzage leggen. Het zou volgens de ombudsman goed zijn als er ook melding wordt gemaakt van het plaatsen op internet. Een briefschrijver kan dan zelf beslissen of hij dat wil of niet.© 2007-2012 AllesoverUtrecht