woensdag 23 oktober 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaSpeeltuinen open op zondag is succes
Gepubliceerd: 2008-04-18
door: Stadsredactie

Bijna alle Utrechtse speeltuinen blijven op zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur open. Het afgelopen jaar is de zondagopening een succes gebleken. Burgemeester en wethouders hebben dan ook besloten om hiermee door te gaan. Dit geldt niet voor speeltuinen De Speelboom (te weinig bezoekers op zondag) en Bankaplein (op maandag in plaats van zondag geopend). Speeltuinen de Zandloper en de Boog zullen om en om op zondag open zijn.

De gemeente heeft onderzocht hoeveel kinderen en ouders het afgelopen jaar op zondagmiddag naar de speeltuin gingen. De aantallen variëren per speeltuin, maar zijn - met uitzondering van de Speelboom – (ruim) voldoende.

Met name ouders die werken, vinden het prettig om op zondag met hun kinderen naar de speeltuin te gaan. Dat was ook de verwachting van jeugdwethouder Rinda den Besten en welzijnswethouder Cees van Eijk. Zij zagen de openstelling op zondagmiddag als een stimulans voor ouders die doordeweeks weinig mogelijkheden hebben om betrokken te zijn bij de ontwikkeling van hun kinderen. De zondag kan in de speeltuinen een echte familiedag worden. En dat is het geworden. Ook blijkt dat ouders en kinderen op zondag vaker naar speeltuinen gaan buiten de wijk waarin ze wonen.

Er is ook gekeken naar signalen van omwonenden. Bij speeltuin Bankaplein wilden omwonenden liever openstelling op maandag dan op zondag. Op maandag kunnen nabijgelegen scholen gebruik maken van de speeltuin. De omwonenden geven verder aan dat zij op zondag overlast ervaren. Het college heeft hier besloten tot openstelling op maandag.

De speeltuinen de Zandloper en de Boog in de Rivierenwijk zullen om en om op zondag open zijn. Daartoe is besloten omdat ze dicht bij elkaar liggen en bij beide speeltuinen klachten van omwonenden zijn.

Het collegebesluit gaat over de (bouw)speeltuinen van de wijkwelzijnsorganisaties. Van de Utrechtse particuliere speeltuinen zijn Nieuw Rotsoord en De Pan open op zondag; de Torteltuin niet.

De volgende Utrechtse (bouw)speeltuinen zijn op zondagmiddag open:
(Overvecht) De Watertoren; (Noordoost) De Griftstede, de Pan; (Centrum) De Kleine Dom; (Oost) Abstede; (Zuid) De Kameleon, Fort Luna, Nieuw Rotsoord; (Noordwest) de Duizendpoot, Noordsepark, de Watergeus; (Zuidwest) de Boog en de Zandloper om en om, Eilandsteede; (Leidsche Rijn) Voorn.

© 2007-2012 AllesoverUtrecht