woensdag 23 oktober 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaSplitsing woningen taboe
Gepubliceerd: 2008-04-06
door: Stadsredactie

De gemeente heeft besloten dat in Ondiep, Zuilen, Overvecht, Hoograven en Kanaleneiland geen woningen meer mogen worden opgesplitst voor kamerverhuur. Woonwethouder Bosch wil hiermee de verdere aantasting van de leefbaarheid stoppen en deze (relatief goedkope) woningen behouden voor koopstarters.

De maatregel is een reactie op signalen van bezorgde buurtbewoners. De panden worden vaak intensiever bewoond dan waarvoor ze gebouwd zijn en ook de woonomgeving is hier niet op berekend. De leefbaarheid van deze buurten komt daardoor onder druk te staan. Daarnaast is op dit moment in Utrecht de vraag naar zelfstandige woningen groter dan de vraag naar kamers. De afgelopen jaren is het aantal kamers toegenomen en zijn de wachttijden hiervoor afgenomen. Driekwart van de studenten vond in 2007 binnen drie maanden een kamer. Dit is onder andere het gevolg van het nieuwbouwprogramma dat ook de komende jaren wordt voortgezet. Door de maatregel worden de schaarse goedkope zelfstandige woningen behouden voor starters. Voor de overige wijken geldt dat het omzetten van een zelfstandige woning in onzelfstandige woonruimten wordt afgeremd. Omzetten is daar wel toegestaan, maar moet gecompenseerd worden. Dit kan financieel (voor 208 euro per vierkante meter) of door ergens anders zelfstandige woonruimte toe te voegen. Ouders die een woning kopen voor hun zoon of dochter en een aantal medestudenten kunnen dit blijven doen en hoeven geen compensatie te betalen. Hiervoor geldt dat na vijf jaar de woning weer als zelfstandige woning op de markt moet komen.
© 2007-2012 AllesoverUtrecht