donderdag 24 oktober 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaSupermarkten moeten energie besparen
Gepubliceerd: 2008-04-24
door: Stadsredactie

Uiterlijk 1 januari 2010 moeten supermarkten in Utrecht energiebesparende maatregelen hebben getroffen. De gemeente kan de winkels op grond van de wet milieubeheer daartoe verplichten als de investering in de besparende maatregelen binnen vijf jaar terug kan worden verdiend.

Filiaalhouders van supermarkten ontvangen een brief met uitleg over de actie en de vraag om documenten te verzamelen waaruit de energiehuishouding kan worden opgemaakt. Vanaf juni voeren gemeentelijke handhavers bedrijfsbezoeken uit bij de honderd supermarkten in de stad.

In Utrecht valt volgens de gemeente alleen al met de supermarkten 12,4 miljoen kWh te besparen. Dat is genoeg energie voor 4100 woningen. Een belangrijke energiebesparingsmaatregel is het permanent afdekken van koel- en vriesmeubelen, bijvoorbeeld door gebruik van goed afsluitbare exemplaren. Daarmee kan het elektriciteitsverbruik bij supermarkten met zo’n 60 procent omlaag.

De actie ‘Energiebesparing bij supermarkten’ is onderdeel van het Samenwerkingsprogramma Handhaving 2008, waarin verschillende handhavingsinstanties in de provincie samenwerken. Door in regionaal verband op te trekken worden de supermarkten in de regio gelijk behandeld. In de gemeente Amsterdam en regio Rijnmond is een dergelijk project met succes uitgevoerd. Binnen de provincie krijgt dit nu een vervolg.© 2007-2012 AllesoverUtrecht