dinsdag 22 oktober 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaTegenvallende aanbesteding Leidsche Rijn Centrum
Gepubliceerd: 2008-04-07
door: Stadsredactie

Naar nu blijkt is de Europese aanbesteding die de gemeente Utrecht heeft uitgeschreven voor het kernwinkelgebied in Leidsche Rijn Centrum erg teleurstellend verlopen. Slechts 1 van de 5 partijen kwam met het minimale bod van 118 miljoen euro op de proppen. Ofwel: de gemeente heeft slechts keuze uit 1 partij om het enorme programma, dat dan door belegger Corio (ook eigenaar van Hoog Catharijne) zal worden aangekocht, te realiseren. Op 16 en 17 april zal de beoordelingscommissie van de gemeente het ene plan beoordelen. Ook Corio heeft zitting in deze commissie. Mocht het plan van de combinatie Fortis/Vesteda goedgekeurd worden, gaat de boel voor besluitvorming door naar het stadsbestuur. Wordt het plan afgekeurd, staat Utrecht met lege handen en zal zich beraden op vervolgstappen.

Ontwikkelende partijen geven aan problemen te hebben met de dure eisen voor de ondergrondse afwikkeling van de winkelbevoorrading, de enorme hoeveelheid appartementen (1000) die veel te snel op de markt komen en het feit dat al vast staat dat Corio voor vooraf vastgestelde bedragen het ontwikkelde vastgoed zal afnemen. Deze positie van Corio werd eind januari bereikt toen Corio met de gemeente vervolgcontracten tekende voor het Stationsgebied. De realisatie van Leidsche Rijn Centrum is gekoppeld aan de investeringen die Corio doet in het Utrechtse Stationsgebied. De partijen die geen goedgekeurd plan hebben kunnen indienen volgens de regels van de Europese aanbesteding zijn: ING Real Estate/Proper Stok, IPMMC/AM/Wilhelm, BAM/Johan Matser/Multi Vastgoed en Rabo/Bouwfonds. Iedere partij heeft zeker een miljoen euro uitgetrokken om tot een plan te komen. Overigens was de grondprijs van 118 miljoen al zeer behoudend gezien de dure onderdelen in het plan van Jo Coenen en de hoeveelheid appartementen die snel op de markt moet worden gezet. Dat zelfs dat bedrag maar door 1 partij wordt geboden geeft te denken. Gemeentelijk projectleider Nora Hugenholtz kan gezien de strikte regels bij een Europese aanbesteding inhoudelijk niets zeggen maar wijst op het belang van de kwaliteit van Leidsche Rijn Centrum. “De ondergrondse afwikkeling van de bevoorrading is een hele bewuste keus.”

Bouwprogramma kernwinkelgebied Leidsche Rijn Centrum:

- 26.500 m2 detailhandel
- 13.200 m2 kantoren met parkeerplaatsen
- 1400 m2 commerciele voorzieningen
- 2500 m2 horeca
- openbaar groen en openbare ruimten
- ondergrondse infrastructuur en ondergronds systeem voor laden en lossen
- 100.200 m2 woningen in circa vijf woonlagen met parkeergarages
- twee openbare parkeergarages voor totaal ruim 1000 plaatsen
- optioneel 4000 m2 bibliotheek / wijkservicecentrum

Het is nog onduidelijk of de tegenvallende aanbesteding vertragingen zal opleveren voor de bouw van het centrum van Leidsche Rijn. Projectleider Nora Hugenholtz geeft aan dat de regels voor de Europese aanbesteding strikt moeten worden gevolgd. Na de beoordeling van de plannen van Fortis/Vesteda, op 16 en 17 april, is pas meer duidelijkheid te geven. Namens D66 heeft raadslid Gerda Oskam inmiddels haar bezorgdheid uitgesproken over deze situatie. “Wij hebben het college gewezen op de gevaren voor de prijsontwikkeling door tijdens de aanbestedingsprocedure Corio de eindbeleggerspositie in Leidsche Rijn Centrum te verlenen.”
© 2007-2012 AllesoverUtrecht