woensdag 23 oktober 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaUtrechtse politiek reageert verdeeld op voorjaarsnota
Gepubliceerd: 2008-04-22
door: Stadsredactie

Amper extra structurele financiële ruimte voor de begroting van 2009, maar wel 30 miljoen om eenmalig weg te zetten. De Utrechtse politiek reageert op de financiële positie van de stad.

De Utrechtse PvdA is vooral blij dat er structureel geld is gevonden voor twee eigen plannen: speelplekken voor de buurt en sporten voor alle kinderen. De PvdA heeft ook wensen: meer stageplekken voor vmbo-leerlingen, ruimte voor kleine ondernemers in de krachtwijken, aandacht voor bestrijding van graffiti en maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

De fractie van GroenLinks vindt dat het college goed doorpakt. Wel zijn er zorgen over de investeringen die nodig zijn om de luchtkwaliteit te verbeteren. Marry Mos: “GroenLinks zal zich tot het uiterste inspannen om de luchtkwaliteit daadwerkelijk aan te pakken en te zorgen dat de stad in 2010 écht voor elkaar is.”

Het CDA uit vooral kritiek op het uitblijven van concrete projecten om de (auto)bereikbaarheid van de stad te verbeteren. Het CDA vindt dat er relatief erg veel geld naar cultuur en stadspromotie gaan. De fractie vraagt zich af of dit nog wel in proportie is, gezien de vele andere belangrijke problemen van de stad. Fractievoorzitter Maarten van Ditmarsch: “Het is goed dat er miljoenen worden uitgetrokken voor de Utrechtse krachtwijken maar het belangrijke vrijwilligerswerk in andere delen van de stad heeft ook ondersteuning nodig.” En over bereikbaarheid: “Wij constateren dat het allemaal erg lang duurt voordat plannen worden uitgevoerd. Wij zullen de wethouder verkeer houden aan de afspraken die zijn neergelegd in het college werkprogramma.”

Van de Utrechtse oppositie-partijen vindt de VVD dat het college geen keuzes maakt. “Financiële meevallers worden direct uitgegeven op grond van korte termijn wensen. Het college durft niet naar de toekomst te kijken. Er is voor de komende jaren nauwelijks financiële ruimte, terwijl de problemen zich opstapelen. Er moeten tientallen miljoenen worden uitgegeven aan luchtkwaliteit en onderwijsgebouwen. Ook de bereikbaarheid vergt de komende paar jaar een investering van tientallen tot honderden miljoenen. Het college schuift de problemen vooruit”, zegt fractievoorzitter Ingrid de Bondt.

Gerda Oskam van D66 is op zich tevreden over extra geld voor cultuur, maar vindt de financiële basis van Utrecht erg wankel. “De viering van de Vrede van Utrecht is natuurlijk heel erg goed en leuk voor de stad, maar voor echt noodzakelijke onderwerpen maakt dit college zich afhankelijk van subsidies vanuit het rijk en de provincie. Met andere woorden: zodra het kabinet valt, moet opnieuw de lobby gestart worden voor de honderden miljoen voor verbetering van de luchtkwaliteit en de tram richting de Uithof. Dat is wel een hele wankele basis.”

Tim Schipper van de SP vindt dat het huidige college de problemen van de stad voor zich uit schuift. “Er is weinig tot geen financiële ruimte meer en die gaat er ook niet komen de volgende jaren. Het college is echter nog niet uitgefeest, met grote extra bedragen voor onder andere stadspromotie en de Vogelaaraanpak. Die afterparty levert een aantal flinke onbetaalde nota’s op voor de opvolgers. De SP vindt dit leven op krediet zeer onverstandig.”

Wouter de Heus© 2007-2012 AllesoverUtrecht