donderdag 24 oktober 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaVerantwoording 2007, voorjaarsnota 2008
Gepubliceerd: 2008-04-21
door: Stadsredactie

De maand mei staat traditioneel in het teken van de gemeentelijke financiële verantwoording over het voorgaande jaar, en een financiële vooruitblik naar het komende jaar. Maandag bracht het college van b en w beide stukken naar buiten. Het jaar 2007 is afgesloten met een overschot van 30 miljoen euro. Met dit vrij besteedbare bedrag wil het college eenmalig knelpunten oplossen. Bijna 20 miljoen gaat naar achterstallig onderhoud in de stad (11 miljoen) en cultuur (8 miljoen). Grote bedragen gaan naar stadspromotie (4 miljoen) en sport (2 miljoen).

De voorjaarsnota geeft een vooruitblik naar de gemeentelijke begroting voor het jaar 2009. Uit de stukken blijkt dat er amper financiële ruimte is om extra ambities te verwezenlijken. Het geld is al vastgelegd in alle gemeentelijke programma’s en verplichtingen. Als de stad meer wil, zal er geld gevonden moeten worden bij rijk en provincie of zal er geld vrijgemaakt moeten worden uit de reserves die de gemeentelijke diensten overal hebben.

De gemeenteraad moet de wensen van het college goedkeuren. In elk van de vier raadscommissies worden de plannen besproken en op 29 mei discussieert de gemeenteraad erover. Dan worden verantwoording en voorjaarsnota vastgesteld, al dan niet in aangepaste vorm. Door middel van moties en amendementen kunnen de gemeenteraadsfracties haar wensen kenbaar maken en vastleggen. De stad Utrecht geeft per jaar ongeveer 1,3 miljard euro uit.© 2007-2012 AllesoverUtrecht