donderdag 24 oktober 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaVervoerders: Uitbreiding milieuzone is symboolpolitiek
Gepubliceerd: 2008-04-22
door: Stadsredactie

.

.De vervoerdersorganisaties EVO en TLN waarschuwen de gemeente Utrecht voor het uitbreiden van de milieuzone voor vervuilend vrachtverkeer. Ze menen dat de uitbreiding het bedrijfsleven en daarmee de burger nodeloos op kosten jaagt. Utrecht heeft immers al een milieuzone, waardoor het meest vervuilende vrachtverkeer Utrecht al mijdt, aldus de organisaties in een gezamenlijke verklaring.

Uitbreiding van de zone heeft nauwelijks effect op de luchtkwaliteit, berokkent de Utrechtse economie schade en is niet meer dan symboolpolitiek, stellen EVO en TLN. De gemeente kan zich daarom beter richten op het verbeteren van de doorstroming van het wegverkeer in en langs de stad. De organisaties raden de gemeente daarom aan om groene golven voor het vracht- en personenverkeer in te stellen, mobiliteits- en straatmanagement te stimuleren en te investeren in goed openbaar vervoer.

Het voornemen om de milieuzone uit te breiden staat in het gemeentelijk luchtkwaliteitsplan. Volgens het college van b en w is het een kosteneffectieve maatregel die een grote bijdrage levert aan een betere luchtkwaliteit in de stad.© 2007-2012 AllesoverUtrecht