woensdag 23 oktober 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaVolksbuurtmuseum krijgt collectie handkarren
Gepubliceerd: 2008-04-10
door: Stadsredactie

Twee karren van Stekelenburg

Twee karren van StekelenburgHet Volksbuurtmuseum Wijk C heeft deze week een collectie van vijftien schaalmodellen van handkarren in bezit gekregen. Het gaat om een schenking van de maker, de heer Stekelenburg. Hij maakte de karren in een periode van zeker vijftien jaar en exposeerde ze regelmatig in Utrechtse verzorgings- en verpleegtehuizen. Bij de bewoners ervan leverde dat vaak reacties van herkenning op. Dat Stekelenburg de collectie nu aan het museum heeft geschonken heeft te maken met zijn leeftijd: “Ik schenk ze liever met warme als met kouwe hand”.

Het Volksbuurtmuseum spreekt van een belangrijke aanwinst omdat het om een aardige doorsnede gaat van de ongelofelijke hoeveelheid soorten karren die vroeger in de straten van de stad te zien waren. Duizenden Utrechters verdienden hun inkomen door met de handkar allerlei waren uit te venten. Maar ook bijvoorbeeld de scharensliep, vertegenwoordigers, verhuizers, glazenwassers, voddenboeren en waterstokers liepen met een kar. Zwaar werk vaak voor een karig loon.

Al deze venters hadden hun eigen roep waarmee ze klanten probeerden te werven. Maar in 1890 merkte een Utrechter al op: “Langzaam maar zeker sterven de straatroepen uit; onze grote steden met hun geweldige lawaai zijn geen geschikte terreinen meer voor mensen, die met luide stem de aandacht vestigen op hunne koopwaar of beroep”. Naast het zelf rijden met een kar verdienden nog vele anderen aan deze straathandel zoals de wagenmakers, smeden en verhuurders van karren en stallingen.

De laatste karren van met name de bakkers en melkboeren verdwenen in het begin van de jaren vijftig uit het straatbeeld. Sinds ongeveer 1970 kwamen venters en de meeste leveranciers niet meer bij hun klanten aan huis. Van al die prachtige karren is nagenoeg niets bewaard gebleven. Opgestookt, gesloopt of verbouwd tot konijnenhok. De laatste handkar die in Wijk C is gemaakt bevindt zich in de collectie van het museum.

Voordat het museum de collectie kan tonen willen men eerst in contact komen met Utrechters die zelf met een kar hebben gelopen om hun verhalen op te tekenen. Ook foto’s of ander materiaal, zoals vergunningen zijn van harte welkom. Op deze manier kan het museum een aantrekkelijke presentatie maken die vooral voor de jeugd leerzaam is en blijft daarmee tevens een belangrijk stuk erfgoed bewaard voor het nageslacht. Mensen die hierover contact willen opnemen met het museum kunnen terecht op kantoortijden in het museum aan de Waterstraat 27, via telefoonnummer 2318292 of e-mail volksbuurtmuseum@wanadoo.nl.

Op de foto: De eerste en de laatste kar die Stekelenburg maakte: de gereedschapskar van de Gemeente Utrecht met daarop G.E.T.R.U (Gemeente Electriciteit, Tram, Radiodistributie, Utrecht) en een kar van de waterstoker met de tonnetjes heet water.© 2007-2012 AllesoverUtrecht