zondag 20 oktober 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaWerkzaamheden hinderen verkeer Utrecht-West
Gepubliceerd: 2008-04-03
door: Stadsredactie

Het verkeer tussen de A2 en het centrum van Utrecht zal de komende jaren flinke hinder ondervinden van wegwerkzaamheden. De gemeente raadt automobilisten aan zo veel mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer en de fiets. Zo niet, dan krijgen ze te maken met verstopte wegen en omleidingen. De werkzaamheden beginnen eind deze maand met de reconstructie van de Weg der Verenigde Naties en de Graadt van Roggenweg. Beide wegen zijn het weekend van 26 en 27 april helemaal afgesloten voor het verkeer. Daarna is tot augustus per rijrichting een in plaats van twee rijstroken beschikbaar. Vervolgens krijgt het verkeer last van de reconstructie van de Majellaknoop, de aanleg van een fly-over op het 24 Oktoberplein en de langdurige vernieuwing van het Stationsgebied.

De gemeente probeert de verkeersoverlast te beperken door het personeel van bedrijven in het gebied goedkoop openbaar vervoer te bieden. Ook komen er onder meer in Bunnik, De Meern en bedrijventerrein Papendorp nieuwe P+R-terreinen. Een aantal stads- en streekbussen wordt omgeleid. De betreffende streekbussen stoppen voortaan aan de Jaarbeurszijde van het station en niet op het streekbusstation. De veelgebruikte opstapplaats voor touringcars op het Jaarbeursplein moet daarom vanaf vrijdag tijdelijk uitwijken naar het Veemarktterrein. Eerder zou dat al op 1 april het geval zijn, maar na protest van de touringcarbedrijven volgde uitstel.

Overigens is het Veemarktterrein een tijdelijke locatie voor de touringcars. Zodra het parkeerterrein bij Vredenburg Leidsche Rijn geschikt is gemaakt gaan ze daarheen. En weer later, als station Lage Weide gerealiseerd is, worden daar touringcarhaltes aangelegd. Het besluit dat er een station Lage Weide komt is echter nog niet genomen.
© 2007-2012 AllesoverUtrecht