vrijdag 19 juli 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
Variapagina


Gemeente wijst vierbaansweg door Vleuterweide af
Gepubliceerd: 2008-02-19
door: Stadsredactie F.R.In het kader van de Pakketstudie Ring Utrecht, een studie naar betere bereikbaarheid, is een verder onderzoek gestart naar het doortrekken van de Noordelijke Randweg Utrecht naar de A12. Deze weg zou zo een verbinding worden tussen de A2 en de A12 en zou volgens deze studie dwars door de nieuwbouwwijk Vleuterweide komen te liggen. Bewoners en kopers maken zich grote zorgen en verenigen zich. De gemeente is van mening dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen.

De studie waar het hier over gaat, wordt uitgevoerd door het Utrechts Verkeer en Vervoer Beraad (UVVB). Dat is een overlegorgaan waar naast de gemeente Utrecht ook de provincie, Amersfoort, Woerden, het Bestuur regio Utrecht (BRU) en Rijkswaterstaat zitting in hebben. Onderzocht wordt hoe de bereikbaarheid per auto, openbaar vervoer en fiets verbeterd kan worden. In deze context wordt ook de weg door Vleuterweide genoemd. Eerder liet wethouder De Weger (Verkeer) al weten niet enthousiast te zijn over deze optie maar verder onderzoek, door andere partijen wel gewenst, niet kon tegenhouden. Namens vele vinexers spreekt Yvonne van Anraad van het Platform Vleuterweide haar zorg uit. ”Velen kloppen bezorgd bij ons aan en vragen wat er nou eigenlijk gaat gebeuren. Kopers zijn niet geïnformeerd over de studie en de site van de gemeente vleuterweide.nl belooft nog steeds veel groen, rozengeur en maneschijn. We voelen ons niet serieus genomen. We gaan een vereniging oprichten namens heel veel Leidsche Rijners, dus niet alleen uit Vleuterweide. De vereniging heet ‘van a naar (b)elachelijk', een variant op van a naar beter van Rijkswaterstaat. Onze petitiesite www.vananaarbelachelijk.nl is al in de lucht, na enkele dagen hebben we al honderden handtekeningen verzameld.” Ook Hink Ketting, voorzitter van de wijkraad Vleuten De Meern, ondersteunt de plannen.
Wouter van Galen, toekomstig bewoner van Vleuterweide, noemt zichzelf ervaringsdeskundige door zijn werk als advocaat. “Niet altijd helaas houdt de politiek zich aan de afspraken en toezeggingen. Wij willen in een heel vroeg stadium het signaal afgeven dat wij geen snelweg langs onze huizen willen, het is onverteerbaar dat we niet geïnformeerd zijn en het nieuws uit de krant moeten vernemen. We hopen dat het niet nodig zal zijn een gerechtelijke procedure aan te spannen, maar de bereidheid daartoe is zeker aanwezig.”
Namens de gemeente reageert Gerard Derksen op alle tumult. “Het onderzoek betreft een groot aantal punten waarvan de weg door Vleuterweide er slechts een van is. Het is een slechte optie die door de gemeente gelijk afgekeurd is. Er zijn erg veel argumenten om deze weg niet door te laten gaan en wij verwachten dan ook een negatieve uitkomst van dit punt van het onderzoek. Het plan vermindert immers nauwelijks de verkeersdruk op de knooppunten Oudenrijn-Lunetten en Rijnsweerd, de marginale meerwaarde weegt niet op tegen de gevolgen voor de leefbaarheid in Leidsche Rijn, met name geluid en luchtkwaliteit. Theoretisch zou het Rijk procedures in gang kunnen zetten om deze weg door te zetten maar het is in de praktijk hoogst onwaarschijnlijk dat de gemeente Utrecht hier overruled zou worden.” Wat de grief van de (toekomstige) bewoners betreft dat de gemeente stiekem te werk zou gaan en niets zou communiceren, merkt hij op dat de reden hiervoor wellicht is de bewoners niet nodeloos ongerust te maken, daarom zou de gemeentelijke site over Vleuterweide niet reppen over het onderzoek.
De gemeente verwacht de uitkomst van de studie in het najaar van dit jaar.

Een weg die een directe kortsluiting mogelijk maakt tussen A2 en A12 is bij het opstellen van het Masterplan Leidsche Rijn (1995) ook zeer bewust gemeden. Gekozen werd destijds voor het zogenaamde "condensatorplaten model". Hiermee werd bedoeld om twee oost-west georiënteerde stadsassen te maken (de noordelijke stadsas en de zuidelijke stadsas) die beide via stroomwegen werden ontsloten naar de rijksweg. De noordelijke stadsas werd verbonden aan de A2 met de Haarrijnse Rading en de zuidelijke stadsas naar de A12 via de Oudenrijnseweg. Tussen de twee stadsassen mocht op geen enkele wijze een prominente verbindingsweg worden gemaakt. Daarmee zou automatisch sluipverkeer ontstaan, dwars door Leidsche Rijn, bij welke vorm van stremming ook op de A2 of de A12. Uiteindelijk werd, om de woongebieden iets te ontlasten van het vele verkeer op 30 kilometer weggetjes, gekozen van twee extra wegen tussen noordelijke en zuidelijke stadsas. In het uiterste westen is dit de Rivierkom. In het midden van Leidsche Rijn maakt de Parkzichtlaan een verbinding tussen de stadsassen. Op het moment dat via een extra weg door Vleuterweide een verbinding zou worden gemaakt tussen de Haarrijnse Rading en de Veldhuizerweg, ligt het hele verkeersmodel van Leidsche Rijn op zijn gat.

Stuur dit bericht door!


 meer >© 2007-2012 AllesoverUtrecht