maandag 17 februari 2020
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaVan Oosten beticht gemeente van fraude
Gepubliceerd: 2008-02-22
door: Stadsredactie

Kees van Oosten heeft vorige week hard uitgehaald naar de gemeente. Die knoeit volgens hem met luchtkwaliteitscijfers en trekt zich niets aan van de gevolgen van de slechte luchtkwaliteit voor de volksgezondheid. Van Oosten heeft daarom aangifte van fraude tegen de gemeente gedaan en op zijn website Hans Haarsma, de coördinator luchtkwaliteit van de gemeente Utrecht, hard aangepakt.

Onder de kop ‘Portret van een witteboordencrimineel’ stelt Van Oosten: “Wie met luchtkwaliteitscijfers knoeit om de vervuiling minder erg voor te stellen (met de bedoeling om meer ‘milieuruimte’ voor parkeergarages, autoverkeer en bouwplannen in de stad te berekenen) en bovendien weet dat dat ernstige gevolgen heeft voor de gezondheid van met name kinderen en ouderen behoort achter de tralies thuis. (...) Het enige waar Hans Haarsma van wakker ligt, is het feit dat Utrecht het stationsgebied niet vol kan bouwen met kantoren, parkeergarages, een nieuw muziekpaleis en een nieuwe bibliotheek, dat Hoog Catharijne niet kan uitbreiden met 45.000 m2, dat de realisatie van de Rabo nieuwbouw, het nieuwe casino en de megabioscoop bij de Croeselaan mischien niet doorgaat en dat Utrecht tot op heden de fly-over bij het 24 Oktoberplein niet kan aanleggen.”

Van Oosten, die met allerlei procedures projecten in het stationsgebied probeert tegen te houden, baseert zich hierbij op uitspraken van Haarsma in het personeelsblad utrEcht van de gemeente. Daarin meldde Haarsma: “Tegen bijna elk ruimtelijk plan wordt momenteel bezwaar of beroep aangetekend (...) door stichtingen die de luchtkwaliteit aangrijpen om ruimtelijke plannen te dwarsbomen.”

En daarom rommelt de gemeente met cijfers, meent Van Oosten. Hij verwijst daarbij naar gewijzigde aannames in Haarsma’s onlangs verschenen nota Lucht voor Ambitie. Het aantal auto’s op de Martin Luther Kinglaan wordt daarin voor 2010 ingeschat op 49.700 per dag, terwijl diverse andere gemeentelijk stukken uitgaan van 62.000. Van Oosten constateert dergelijke lagere inschattingen ook op andere plaatsen waar sprake is van veel luchtvervuiling, zoals de Weerdsingel (19.400 tegen eerder 32.100), de Weg der Verenigde Naties (31.000 tegen 38.512), de Graadt van Roggenweg (26.600 tegen 38.512) en de Europalaan-Zuid (30.200 tegen 46.084). De NOUW-2, de weg tussen de A2/Lage Weide en de Majellaknoop komt in de recente gemeentelijke berekeningen uit op 2000 motorvoertuigen tegen tot voor kort bijna 6000. Dat kan niet kloppen, meent Van Oosten omdat er (onder meer) extra rijstroken worden aangelegd (A2 en Majellaknoop) en er een fly-over komt op het 24 Oktoberplein. Van Oosten meent daarom dat de cijfers alleen maar zijn bijgesteld om ‘Brussel’ ervan te overtuigen dat Utrecht een ‘majeure’ inspanning doet om de luchtkwaliteit aan de normen te laten voldoen, zodat nog een paar jaar uitstel kan worden verkregen voordat de stad aan de luchtkwaliteitsnormen hoeft te voldoen.

Met de aangifte van Van Oosten is hij de gemeente net voor. Die overweegt, zo laat een zegsman weten, zelf aangifte te doen tegen de manier waarop Van Oosten een ambtenaar bejegent. Eind januari werd duidelijk dat de gemeente al eerder overwoog om aangifte te doen tegen Van Oosten. In een geheime brief aan de fractievoorzitters van de gemeenteraad schreef burgemeester Wolfsen dat de gemeente vindt dat de beschuldigingen die Van Oosten aan het adres van een aantal ambtenaren deed, in beginsel strafbaar zijn. Hij noemde de manier waarop ambtenaren omgaan met het berekenen van autointensiteiten, bedrog. Aangifte werd niet gedaan omdat volgens de gemeente het Openbaar Ministerie maar in 10 procent van de gevallen de belediging van een ambtenaar ook daadwerkelijk vervolgt. Een zegsman van de gemeente zegt dat de uitlatingen van Van Oosten aan het adres van ambtenaren “scherp worden gevolgd” en dat ze hem “een helder signaal” willen geven. Begin deze maand vond Van Oosten verkeerswethouder Tymon de Weger nog een ‘wethouder onbenul’. Dat schreef hij in een column die handelde over de Willem van Noortstraat. Bewoners willen daar verkeersremmende maatregelen, maar De Weger weigert een formeel besluit te nemen over al dan geen maatregelen. Van Oosten beweert dat de wethouder daarmee niet handelt volgens de Wet Openbaarheid Bestuur, maar de gemeente ontkent dit. De griffie van de gemeenteraad zond de column van Van Oosten vorige week aan de raadsleden, maar haalde de kop ‘wethouder onbenul’ weg. De griffie zegt daarover: “Voor de goede orde laat ik u weten dat de griffie de kop van de bijgevoegde column heeft verwijderd. Dit omdat er naar onze mening sprake is van beledigende teksten.”© 2007-2012 AllesoverUtrecht