maandag 19 augustus 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
Variapagina


Bouw Taatseviaduct start komende week
Gepubliceerd: 2008-11-14
door: Stadsredactie WdH

Een impressie van het Taatseviaduct vanuit het noorden naar het zuiden. Papendorp ligt links, Strijkviertel rechts.

Een impressie van het Taatseviaduct vanuit het noorden naar het zuiden. Papendorp ligt links, Strijkviertel rechts.

Rijkswaterstaat start komende week met de bouw van het Taatseviaduct. Dit viaduct over de A2 vormt een van de nieuwe verbindingen tussen de stad en Leidsche Rijn. Het viaduct krijgt een deel voor de auto en een deel voor de fiets en het openbaar vervoer. De bouw zal verkeershinder geven.

Ter plaatse van het toekomstig Taatseviaduct worden op diverse locaties verkeersmaatregelen genomen. De werkzaamheden worden afgeschermd met anti-zichtschermen om verkeer niet af te leiden en werknemers te beschermen.

Het Taatseviaduct wordt een nieuwe verbinding tussen het nog te ontwikkelen bedrijventerrein Strijkviertel en woongebied Rijnvliet aan de ene kant van de A2 en kantorenlocatie Papendorp aan de andere kant. Aan de westzijde sluit het Taatseviaduct aan op de toekomstige Stadsweg en de Letschertweg, aan de oostzijde op de Orteliuslaan. Het Taatseviaduct is een V-vormig viaduct over de A2. In de eindsituatie komt over de noordelijke poot de vrije busbaan te liggen en een apart fiets- en voetpad; de zuidelijke poot is bestemd voor autoverkeer. Het viaduct is naar verwachting in 2010 gereed.


 meer >© 2007-2012 AllesoverUtrecht