maandag 19 augustus 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
Variapagina


Geen feest meer bij politie door bezuinigingen
Gepubliceerd: 2008-11-04
door: Stadsredactie WdH

Het huis-aan-huisblad Politie & U komt normaal twee keer per jaar uit. Deze editie van maart 2008 is voorlopig even de laatste.

Het huis-aan-huisblad Politie & U komt normaal twee keer per jaar uit. Deze editie van maart 2008 is voorlopig even de laatste.

De lopende politiebegroting vertoont een gat van vier miljoen euro. Om toch binnen het budget van 270 miljoen te blijven stelt de korpsleiding scherpe maatregelen voor. Het korpsfeest wordt tot 2010 geschrapt, deelname aan de landelijke politiedag vervalt en de publiekskrant Politie & U verschijnt niet meer.

Voor de zomer informeerde politiechef Heijsman korpsbeheerder Aleid Wolfsen over de financiële perikelen bij de Utrechtse Regiopolitie. De verbouw van het hoofdbureau was al zes miljoen duurder uitgevallen, en nu liep ook de jaarbegroting gevaar dik overschreden te worden. De korpschef riep de hulp in van de dienders om met ideeën te komen. Dat leverde 600 reacties op.

De overschrijdingen, zo stelt Heijsman, komen door dure brandstof, dure inhuur van externen, onregelmatigheidstoeslagen en opleidingskosten. Als maatregelen zijn genomen het stoppen van contracten van inhuurkrachten, stoppen met opleidingen die niet voorgeschreven zijn en een vacaturestop.

Een aantal vacatures, zoals die van wijkagenten, kan wel worden ingevuld omdat daar budget voor is uit Den Haag. Ook verregaande maatregelen staan op het programma: wachten met vervangen van meubilair, dubbelzijdig printen, geen externe vergaderlocaties, langer doen met het uniform, goedkoop tanken, geen deelname aan landelijke politiedag en uitstel van het korpsfeest tot 2010. Ook de huis-aan-huis-krant Politie & U wordt voorlopig niet uitgegeven.

D66 raadslid Gerda Oskam stelde burgemeester Aleid Wolfsen schriftelijke vragen over de bezuinigingsverhalen die zij opving tijdens Prinsjesdag. Wolfsen stelt in de antwoorden dat hij de raad niet actief hoefde te informeren over de financiële positie bij de politie, omdat dit bedrijfsvoering betreft waar de raad niet over gaat. Ook zouden de bezuinigingen geen invloed hebben op het politiebeleid. De raad is niet geïnformeerd over de manier waarop de politie gaat bezuinigen.

Oskam: "Natuurlijk gaat de raad niet over alles in de stad, maar als de politie de keus maakt een krant richting inwoners weg te bezuinigen is de politie minder zichtbaar bij het publiek en daar ben ik niet voor. We zullen hierover in debat gaan met Wolfsen."


 meer >© 2007-2012 AllesoverUtrecht