donderdag 22 augustus 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
Variapagina


Sanering Smakkelaarsveld kost veel geld
Gepubliceerd: 2008-11-25
door: Stadsredactie WdH

De aanwezigheid van vervuilde grond op het Smakkelaarsveld heeft inmiddels al voor twee maanden vertraging gezorgd bij het verleggen van kabels en leidingen. Zo’n 750 kuub vervuild slib dat er ooit door de Leidsche Rijn is achtergelaten, kost de gemeente bijna 150.000 euro.

Na twee maanden stilstaan denkt Projectorganisatie Stationsgebied komende week weer verder te kunnen met de werkzaamheden. De oplevering van 2500 tijdelijke fietsparkeerplekken moet ondanks de tegenvaller nog in maart 2009 kunnen plaatsvinden. Om de vervuilde grond te kunnen opdiepen en een zinkstuk voor kabels en leidingen te kunnen aanbrengen moet veel grondwater worden opgepompt tot zo’n 4,5 meter diepte.

De afdeling Milieu & Duurzaamheid van de gemeente wil dat de Projectorganisatie Stationsgebied (POS) aantoont dat vervuiling veel verder van het Smakkelaarsveld niet wordt verplaatst door het oppompen van zo’n 100 kuub water per uur voor de duur van negen dagen. Een specialist van de POS zegt dat de oude huizen aan het Vredenburg geen gevaar lopen voor hun fundering, nu er zoveel water wordt weggepompt. Dat wekt verbazing omdat uit gegevens van de gemeente zelf blijkt dat aan de rand van het gebouw van Raf Electronics de grondwaterspiegel zo’n 80 centimeter daalt door het pompwerk. Er wordt gepompt zonder het slaan van damwanden om de saneringsput. Als er diepe damwanden staan, loopt de omgeving geen risico.

De cirkel geeft de invloedssfeer weer van de grondwaterdaling door de bemaling. Tegen het Vredenburg aan bedraagt de grondwaterdaling zo'n 80 centimeter.

De cirkel geeft de invloedssfeer weer van de grondwaterdaling door de bemaling. Tegen het Vredenburg aan bedraagt de grondwaterdaling zo'n 80 centimeter.

 meer >© 2007-2012 AllesoverUtrecht