woensdag 21 augustus 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
Variapagina


Waarschijnlijk minder Thema-flats gesloopt
Gepubliceerd: 2008-11-11
door: Stadsredactie WdH

De vertraging die is opgelopen bij de uitvoering van gebiedsplan De Gagel in Overvecht heeft ondermeer te maken met de kritiek tijdens de inspraak op de sloop van een aantal 10-hoog flats in het zogenaamde Thema-gebied: Tigris-, Haifa-, Eustatius-, St. Maartens- en Ankaradreef.

De woordvoerder van wethouder Harrie Bosch zegt dat er inderdaad nieuwe varianten worden bekeken voor wat betreft de sloop- en nieuwbouw verhoudingen in het gebied. Een klankbordgroep met bewoners en belanghebbenden is nu in gesprek met de gemeente en de corporaties Mitros, Bo-ex en Portaal.

De gemeente zou de inspraakreacties in september vaststellen, maar dat wordt nu januari. Daarna moet de gemeenteraad nog over de plannen spreken. Coalitiepartij GroenLinks was altijd uiterst kritisch over de sloop van negen 10-hoogflats in De Gagel. meer >© 2007-2012 AllesoverUtrecht