woensdag 21 augustus 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
Variapagina


Ambtenaar betaalt desnoods zelf
Gepubliceerd: 2008-09-24
door: Stadsredactie WdHHans Haarsma, door de gemeente ingehuurd bij de afdeling Milieu & Duurzaamheid, zegt dat Kees van Oosten hem te schande heeft gezet en dat Van Oosten zich niet tot in detail aan de uitspraak van de rechter heeft voldaan. “We zullen de 18e oktober zien in kort geding wie de uitspraak van de rechter juist interpreteert.”

Haarsma zegt dat de financiële claim die nu bij Van Oosten is neergelegd een voortvloeisel is van de eerste zaak, die met toestemming en financiële ondersteuning door het stadsbestuur is gevoerd. “Ik heb er met de gemeente niet over gesproken wie dit deel betaalt. Het valt in principe nog binnen de eerste kwestie, maar het maakt mij niet uit als ik het zelf moet betalen. Waar het om gaat is dat Van Oosten geen grievende uitspraken over mij en mijn collega’s doet.”

Voor een aantal inhoudelijke vragen over de juistheid van de claim van de heren verwijst Haarsma door naar zijn advocaat, mevrouw Van Tol van Van Riet en Associees. Die geeft echter via haar secretaresse door niet met Allesoverutrecht te willen spreken. Wel zendt zij een mail dat er geen beslag is gelegd op de inboedel van Van Oosten, maar gaat niet in op andere inhoudelijke vragen.

Het feit dat er formeel geen boedelbeslag bij Van Oosten is gedaan is puur een technische kwestie. De deurwaarder is wel aan de deur geweest om duizenden euro’s op te halen die Van Oosten niet bezit. In zo’n geval wordt dan beslag gelegd op boedel en andere eigendommen. Echter, omdat Van Oosten direct een kort geding heeft aangespannen tegen de claim van duizenden euro´s, is de zaak even aangehouden.

De politiek begint zich inmiddels te roeren in de kwestie. De SP zal tijdens de gemeenteraad van donderdag vragen stellen aan het stadsbestuur. Tim Schipper vindt het dubieus en willekeurig dat de gemeente de rechtsgang van de ambtenaren betaalt. “Het is de vraag of de gemeente financieel zou mogen bijspringen in een privé-rechtsgeding. Welke regels of criteria worden hierbij gehanteerd? Hoe ver ga je als gemeente hierin? In welke gevallen wel en niet? Dat willen we donderdag van het college horen.”© 2007-2012 AllesoverUtrecht