maandag 19 augustus 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
Variapagina


Bureau Aanbesteding op vingers getikt
Gepubliceerd: 2008-09-08
door: Stadsredactie WdH

Uit een maandagmiddag aan de Utrechtse gemeenteraad verzonden brief blijkt dat het college de ‘Bibliotheek ++’ aan het Smakkelaarsveld wil gunnen aan bureau VMX uit Amsterdam. In de brief staat ook dat het gemeentelijke Bureau Aanbesteding tot 18 september de tijd heeft gekregen uit te leggen wat er precies fout ging in de rekensom bij het bepalen van de winnaar van de prestigieuze ontwerpwedstrijd.

In de brief is niet te lezen of Rapp+Rapp, die eerst tot winnaar werd uitgeroepen , al juridische stappen tegen de gemeente heeft ondernomen.

Hoewel Harm Janssen, coördinerend wethouder voor het Stationsgebied, donderdag de raad opheldering moet geven over de pijnlijk gunningsfout voor de nieuwe bibliotheek, zijn de fouten gemaakt door het Bureau Aanbesteding dat onder wethouder Giesberts valt. Het bureau had een verkeerd percentage in een spreadsheet staan.

Best opmerkelijk, omdat de percentages die daarin stonden, 65% visie, 35% ontwerpbedrag, 5% juridische aspecten, opgeteld 105% bedragen. Een beetje spreadsheet geeft dan een foutmelding. Het onderdeel visie had maar voor 60% meegerekend moeten worden.

Toen VMX dat constateerde, is winnaar Rapp+Rapp door de gemeente te kennen geven dat ze de ontwerpopdracht niet zou krijgen. Rapp+Rapp kondigde juridische stappen aan, maar de gemeente zegt daarover niets in de raadsbrief. Wel staat in de brief dat wethouder Janssen een gesprek heeft gehad met Rapp+Rapp. Er wordt melding gemaakt dat Rapp+Rapp kosten die men gemaakt heeft betaald krijgt, maar niet of Rapp+Rapp akkoord is met dat aanbod.

In een eerder interview met Allesoverutrecht vertelde Christian Rapp dat geld hem niet interesseerde, maar dat hij de opdracht terug wil. De gemeente zegt dat er nog gesprekken worden gevoerd met VMX of die ontwerpaanpassingen kunnen maken om de sociale veiligheid onder het gebouw te verbeteren. Pas na alle gesprekken zal er een definitieve gunning volgen.

Door Bureau Aanbesteding tot 18 september de tijd te geven een analyse van haar fouten te presenteren en verbetervoorstellen te doen, is de politieke angel direct uit het raadsdebat over de kwestie getrokken. De raad vergadert op 11 september over de pijnlijke misser zonder het rapport van het bureau.© 2007-2012 AllesoverUtrecht