donderdag 22 augustus 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
Variapagina


Geen referendum Belle van Zuylen
Gepubliceerd: 2008-09-28
door: Stadsredactie WdH

De Belle bij nacht.

De Belle bij nacht.

Utrechter Peter Tol haalde begin deze maand voldoende handtekeningen op om een referendum over de Belle van Zuylen te kunnen starten. Zaterdag ontving hij een brief van het college dat de besluitvorming over de 262 meter hoge toren in Leidsche Rijn niet voor een referendum in aanmerking komt.

Tol vindt het vreemd dat voor het toekomstige landmark van Utrecht, de 'knipoog naar de Dom', zoals hij de toren ziet, nooit alternatieve voorstellen zijn bekeken. “De positie van de gemeente Utrecht tegenover Burgfonds is net zo zwak. De gemeente zou er dan ook goed aan doen alsnog alternatieven te laten ontwikkelen; door de landelijke aandacht voor de plannen rond de Belle van Zuilen en Leidsche Rijn Centrum zijn er ongetwijfeld andere partijen die innovatieve en markante plannen voor dit gebied kunnen en willen ontwikkelen.”

De gemeente, zo stelt Tol, zou een brede discussie in de stad ontwikkelen rond de toren, maar die heeft volgens hem niet plaatsgevonden. Daarom organiseert hij zelf op 12 oktober een debat over de mega-toren in café Stairway to Heaven.

In de bestuursrapportage Leidsche Rijn zegt de gemeente dat ze in 2008 een intentieovereenkomst wil sluiten met ontwikkelaar Burgfonds. Gelijktijdig vindt de start plaats van het ontwerptraject. Ook Burgfonds wil die intentieovereenkomst sluiten. “In het Stedenbouwkundig Plan van Leidsche Rijn Centrum Noord krijgt de Belle van Zuylen een definitieve plek. Na het doorlopen van verschillende formele ruimtelijke ordeningsprocedures zal in 2009 (of begin 2010) de uiteindelijke aanvraag van de bouwvergunning worden ingediend. Naar verwachting zal eind 2010 gestart worden met de bouw en kan het gebouw in 2013 of 2014 in gebruik genomen worden.”

Het college nam afgelopen dinsdag een besluit over het referendum, maar kwam daar nog niet mee naar buiten omdat de gemeenteraad en Peter Tol eerst geïnformeerd diende te worden.

Het college stelt in de brief aan Tol dat de raad altijd zelf kan besluiten een raadplegend referendum te houden. Tol: “Verschillende partijen hebben mij laten weten in  principe positief te staan tegenover een referendum rond de Belle, maar hun voorkeur gaat uit naar een correctief referendum.” De gemeentewet kent die mogelijkheid alleen nog niet. Tol, die lid is van de PvdA, heeft via een motie een ledenraadpleging afgedwongen binnen de plaatselijke afdeling van de PvdA. Die raadpleging is komende maand.© 2007-2012 AllesoverUtrecht