donderdag 22 augustus 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
Variapagina


Utrecht alert op radicalisering jeugd
Gepubliceerd: 2008-09-29
door: Stadsredactie JvSUtrechtse jongeren die vatbaar zouden kunnen zijn voor radicale ideeën krijgen extra aandacht. De gemeente gaat extra energie steken in het voorkomen van polarisering en radicalisering.

Uit een onderzoek van het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) is gebleken dat er geen grote problemen zijn, maar dat er wel een zekere voedingsbodem is voor mogelijke radicalisering, zowel vanuit islamitische als vanuit rechtse hoek.

Voor de beoordeling van concrete signalen over polariserend gedrag of dreigende radicalisering komt er een apart overleg, het SAR (Signalerings- en Adviespunt Radicalisering). Maar de meeste aandacht wil de gemeente besteden aan preventie. Dit onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’. Het jeugdbeleid, dat nu gericht is op het geven van kansen en mogelijkheden tot ontplooiing, wordt daarom uitgebreid met de opdracht ‘zorg dat de jeugd niet vervreemdt maar zich deel voelt van onze samenleving’.

De gemeente neemt het voortouw om samen met andere instellingen een aanpak uit te werken.© 2007-2012 AllesoverUtrecht