vrijdag 19 juli 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
Variapagina


Utrecht grote milieuovertreder
Gepubliceerd: 2008-09-02
door: Stadsredactie WdHDe gemeente Utrecht begaat bijna twee keer zo vaak milieu-overtredingen als gewone bedrijven. Wethouder Tymon de Weger (milieu) was daar zo geschokt over dat het wat langer duurde voordat hij er een stuk over in het college kon brengen. “Ik wilde alles boven water hebben”, zo vertelde hij de raadscommissie Stad & Ruimte dinsdagmiddag.

Utrecht kent 174 inrichtingen waarop de milieuwetgeving van toepassing is. Bij controles bleek in meer dan 90 procent van de gevallen dat er een hercontrole nodig was omdat zaken niet in orde waren. Bij bedrijven is dat 55 procent. Onvoldoende kennis van de wetgeving is vooral de oorzaak van de vele fouten.

De Weger noemt de situatie onacceptabel. “We gaan onszelf net zo aanpakken als bedrijven. Eerst een waarschuwing, dan een sanctie. Omdat wij intern geen boetes gaan uitdelen, krijgt een diensthoofd waar het fout gaat vreselijk op zijn of haar donder. Dat kan gaan tot de dienstdirecteur of de algemeen directeur.” Onduidelijk is of zo’n reprimande nog verdere gevolgen heeft.

Eén van de problemen waar de gemeente mee zit is dat een uitvoerende dienst zelf de toetsing aan de milieuwetgeving moet uitvoeren, zoals de slager die zijn eigen vlees keurt. Dergelijk situaties komen vaak voor, bij voorbeeld bij de opslag van afvalstoffen, het aanleggen van infrastructurele werken of het kappen van bomen.

Inmiddels ligt er een nota over hoe het aantal milieu-overtredingen terug te dringen, onder meer door de ‘eigen-vleeskeuring’ transparant te maken. Ook moet er voortaan jaarlijks gerapporteerd worden over hoe het intern is gesteld met het naleven van milieuwetgeving.© 2007-2012 AllesoverUtrecht