maandag 19 augustus 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
Variapagina


Utrechters sportiever
Gepubliceerd: 2008-09-26
door: Stadsredactie JvSSteeds meer Utrechters doen aan sport. Uit de gemeentelijke sportpeiling 2008 blijkt dat in 2003 sportte 54 procent van de Utrechters minstens één keer per maand aan sport deed en in 2008 68 procent. Dat is vier procent meer dan het landelijk gemiddelde.

De tevredenheid over de sportmogelijkheden in de wijk is sterk gestegen. Overvecht scoort hoog en Leidsche Rijn laat een spectaculaire stijging zien op dit punt: in 2003 was 36 procent van de inwoners (zeer) tevreden, nu is dat 78 procent, de hoogste score van de hele stad.

Uit de sportpeiling blijkt dat fitness en hardlopen de meest favoriete sporten zijn, net als andere individuele sporten. Alleen veldvoetbal staat als teamsport in de top 10.

De sportdeelname is in alle leeftijdsgroepen gestegen. De stijging van de sportdeelname in de leeftijdsgroep van 55 tot 64 jaar is opvallend (van 35 naar 62 procent). Ook sporten nu veel meer kinderen bij een sportvereniging. Jongeren van 18 tot 29 jaar sporten het meest, maar een uitzondering hierop vormt de groep inwonende jongeren van 18 tot 22 jaar: zij sporten juist opvallend weinig. In meerpersoonshuishoudens (waaronder veel studenten) wordt volop gesport. Ouders vinden het belangrijk dat hun kinderen sporten, vooral vanwege het gezondheidsaspect.

De helft van de Utrechtse bevolking zegt meer te willen sporten. Tijdgebrek, kosten en blessures zijn de belangrijkste redenen om dat niet te doen.© 2007-2012 AllesoverUtrecht