maandag 9 december 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina


Opiniepagina
VariapaginaVrouwenloket in moskee geopend
Gepubliceerd: 2009-02-27
door: Stadsredactie WdH

Wethouder Rinda den Besten heeft het omstreden vrouwenloket in de Omar Al Farouk-moskee in Overvecht geopend. Onder behoorlijke media-aandacht werd ook een mannenloket geopend. De gemeente ziet ze liever als twee 'gemengde' loketten.

Volgens de wijkwethouder is de negatieve aandacht voor de gescheiden loketten vooral een mediahype: “Er zijn twee informatiekamers. Een ervan met een man als voorlichter en in de andere zit een vrouwelijke voorlichter. De vrouwen kunnen kiezen of ze door een man of een vrouw geholpen willen worden. Voor de mannen geldt overigens hetzelfde.”

De kwestie waar opiniemakers in de media vooral over spreken is of het verstandig is zo’n mogelijkheid te scheppen terwijl er een duidelijk inburgeringsbeleid is ingezet. En ook of het vrouwen wel vrij staat naar een loket te gaan als ze door door een man worden geholpen.

De loketten zijn een initiatief van de stichtingen Ward en Stiza. Ze ontvangen daarvoor 100.000 euro uit het gemeentelijk actieplan voor de Vogelaarwijk Overvecht. De loketten zijn op proef en worden na een half jaar geëvalueerd.

De loketten zijn voornamelijk om mensen met vragen door te verwijzen. Buurtbewoners kunnen in de moskee er terecht voor veel gemeentelijke informatie, onder meer over de aanpak van de tienhoogflats in Overvecht maar vooral voor vragen op het gebied van werk, zorg en onderwijs. Er is al een loket in de bibliotheek van Overvecht, maar daar zou volgens de initiatiefnemers de drempel voor allochtone bezoekers te hoog zijn.

De gescheiden loketten hebben inmiddels voor veel ophef gezorgd. De VVD en de PVV hebben inmiddels in de Tweede Kamer vragen over het project. De stedelijke VVD stelde vragen aan het college.

zie ook: Moskee-loket krijgt 100.000 euro uit Vogelaarplan

Stuur dit bericht door!

De 'vrouwen'kamer.

De 'vrouwen'kamer.
De 'mannen'kamer.

De 'mannen'kamer.

 meer >© 2007-2012 AllesoverUtrecht