zondag 25 augustus 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
Variapagina


Met de meeste Utrechtse kinderen gaat het goed
Gepubliceerd: 2009-01-15
door: Stadsredactie JvSMet het overgrote deel van de Utrechtse kinderen gaat het goed. Maar een bepaald niet kleine groep heeft problemen, zo blijkt uit de gemeentelijke Jeugdmonitor 2007-2008. Zo heeft een kwart van de kinderen het thuis niet altijd naar hun zin.

Het onderzoek onder de jeugd is deze keer voor het eerst gehouden onder kinderen op het basisonderwijs. Bij eerdere versies van de Jeugdmonitor werden vragenlijsten afgenomen op het voortgezet onderwijs.

Enkele resultaten van het onderzoek op een rij:
• Een kwart van de leerlingen voelt zich op school, en onderweg van en naar school, wel eens onveilig.
• Bijna 70% van de kinderen ervaart zijn of haar buurt als een leuke buurt om in te wonen. 40% vindt niet dat er genoeg te doen is voor kinderen van hun leeftijd. Meisjes vinden dit vaker dan jongens (42% versus 37%).
• Bijna 40% van de 11- en 12-jarige leerlingen heeft al eens alcohol gedronken. Het is opvallend dat 5% van de ondervraagde leerlingen aangeeft thuis alcohol te mogen drinken en dat 12% niet weet of dit thuis mag. Uit de cijfers blijkt dat Nederlandse kinderen vaker thuis alcohol mogen drinken (7%) dan allochtone kinderen.
• Utrechtse kinderen hebben relatief vaak vriendjes of vriendinnetjes met een ander geloof (73%) of een andere huidskleur (82%).
• 99% van de allochtone leerlingen spreekt Nederlands met zijn of haar vrienden, waarvan 7% gecombineerd met een andere taal. Thuis wordt minder Nederlands gesproken, 32% spreekt er geen Nederlands. Vooral Turkse leerlingen spreken alleen Turks met hun ouders (54%).
• 86% van de leerlingen ontbijt vijf keer of meer per week. 60% van de kinderen eet niet elke dag groente of fruit.
• 72% van de kinderen is lid van een sportvereniging, 80% sport minimaal één uur per week. Turkse en Marokkaanse meisjes sporten relatief weinig.
• Bijna 20% van de kinderen heeft thuis te maken met een langdurig ziek of verslaafd familielid.

De Jeugdmonitor is een belangrijke informatiebron voor de gemeente Utrecht en organisaties in de stad. Op 32 Utrechtse basisscholen beantwoordden leerlingen uit de groepen 7 en 8 vragen over hun gezondheid, gedrag, leefstijl en welzijn.

De gemeente gaat op basis van de uitkomsten het huidige (jeugd)beleid aanpassen of nieuw beleid ontwikkelen in samenwerking met organisaties in de stad. Omdat de resultaten zo nuttig zijn, blijft de gemeente doorgaan met de Jeugdmonitor. Het ene jaar voor het basisonderwijs en het andere jaar voor het voortgezet onderwijs.

Stuur dit bericht door!


 meer >© 2007-2012 AllesoverUtrecht