vrijdag 19 juli 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
Variapagina


Ronduit Weg wijst ‘illegale deal’ met De Weger af
Gepubliceerd: 2009-01-11
door: Stadsredactie WdH

De bypass zou als bouwweg worden aangelegd, maar is gewoon als definitieve weg gemaakt. Dat is een van de klachten van Ronduit Weg.

De bypass zou als bouwweg worden aangelegd, maar is gewoon als definitieve weg gemaakt. Dat is een van de klachten van Ronduit Weg.

Wethouder Tymon de Weger heeft een deal proberen te sluiten met de Stichting Ronduit Weg uit Oog in Al om de zogenoemde bypass bij de Majellaknoop toch open te krijgen. De Weger had het groene licht van Ronduit Weg nodig om een start te kunnen maken met de reconstructie van het knooppunt. De stichting wees de voorstellen van de verkeerswethouder af omdat ze illegaal zouden zijn.

Met de afwijzing van de stichting kan de gemeente niet voort met de reconstructie van de Majellaknoop, tot er een nieuw besluit is genomen op de formele bezwaren van Ronduit Weg. Dat kan nog maanden duren. De stichting won inmiddels vier rechtszaken over de kwestie en houdt de gemeente aan de laatste uitspraak van de Raad van State die dateert van eind december 2008.

De wethouder had vrijdag een onderhoud met het bestuur van Ronduit Weg. Hij vroeg de stichting om ondanks het gerechtelijk vonnis toch akkoord te gaan met het openen van de bypass zodat rioleringswerkzaamheden en het verleggen van een gasleiding doorgang konden vinden zonder het verkeer al te veel te hinderen.

De laatste keer dat de gemeente rioleringswerkzaamheden aan de Cartesiusweg uitvoerde, kwam er opeens een extra rijstrook bij, die een tijd lang als berm werd gemaskeerd. Volgens de stichting zou een akkoord met de gemeente opnieuw tot dergelijke illegale werkzaamheden kunnen leiden.

Verder heeft de stichting onvoldoende vertrouwen dat de gemeente zich aan de afspraken zal houden. De schending van het herenakkoord over de bypass is daar volgens voorzitter Jaap Bolhuis debet aan. Bolhuis wil verder zwart op wit van de wethouder welke maatregelen het stadsbestuur zal nemen om de leefbaarheid in Oog in Al terug te brengen.

Stuur dit bericht door!

De afslag van de Cartesiusweg naar de bypass werd tijdens de rioleringswerkzaamheden definitief aangelegd. Ronduit Weg heeft onvoldoende vertrouwen in het college en sluit geen tweede 'herenakkoord'.

De afslag van de Cartesiusweg naar de bypass werd tijdens de rioleringswerkzaamheden definitief aangelegd. Ronduit Weg heeft onvoldoende vertrouwen in het college en sluit geen tweede 'herenakkoord'.

 meer >© 2007-2012 AllesoverUtrecht