vrijdag 19 juli 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
Variapagina


Vergunning ‘t Stadscafé ingetrokken
Gepubliceerd: 2009-01-27
door: Stadsredactie JvSDe gemeente heeft de horecavergunningen van ’t Stadscafé aan het Achter Clarenburg ingetrokken. Dit omdat de gemeente sterke aanwijzingen zegt te hebben dat het bedrijf in criminele handen is.

De persoon, op wiens naam de vergunning staat, zou niet degene zijn die het feitelijk voor het zeggen heeft. Dat zou iemand zijn die eerder voor het leiden van een criminele organisatie, witwassen en vuurwapenbezit veroordeeld is. Tegen een andere persoon, waarmee de vergunninghouder ook zakelijk en financieel een relatie heeft, is proces-verbaal opgemaakt wegens witwassen. Ook heeft deze persoon in 2006 onjuiste financiële informatie verstrekt en vermoedelijk valsheid in geschrifte gepleegd, aldus de gemeente.

Dat alles, en het feit dat ‘t Stadscafé cruciale documentatie over de financiering niet heeft verstrekt, was voor de gemeente reden de vergunning in te trekken.

De informatie over de bij het café betrokken personen is verzameld op grond van de wet BIBOB, de wet Bevordering Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur. Die geeft het gemeentebestuur de bevoegdheid om in dergelijke gevallen vergunningen te weigeren of in te trekken.

Het voornemen om de vergunning in te trekken is al eerder aan de betrokkenen bekend gemaakt. Zowel de vergunninghouder als degene die het werkelijk voor het zeggen zou hebben, tekenden bezwaar aan. Dat bracht de gemeente niet op andere gedachten, waarna de zaak maandag met onmiddellijke ingang is gesloten.
De eigenaar kan nog beroep aantekenen bij de bestuursrechter.

Stuur dit bericht door!


 meer >© 2007-2012 AllesoverUtrecht