woensdag 19 juni 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina


Opiniepagina
VariapaginaCollegedeclaraties: grote verschillen in bellen en rijden
Gepubliceerd: 2009-06-28
door: Stadsredactie WdH

Iedere vergelijking gaat mank dus ook als de declaraties van de verschillende leden van het Utrechtse stadsbestuur naast elkaar worden gelegd. Toch is het aardig om te zien dat burgemeester Wolfsen ruim tien keer zoveel mobiel belt als wethouder Spit. Spit daarentegen zit veel vaker in de taxi dan de burgemeester. Dat is te verklaren uit het feit dat de burgemeester bij voorrang kan beschikken over een van de drie dienstauto’s. De zeven wethouders mogen vechten om de overige twee.

Gemeentesecretaris John Schuilenburg zegt dat de gemeente overweegt een vierde dienstauto aan te schaffen. Dat lijkt geen verantwoorde investering op basis van de optelsom die Allesoverutrecht maakte.

De vele mobiele gesprekken van de burgemeester zouden erop kunnen wijzen dat hij in zijn eerste jaar in de Domstad veel contacten moet leggen. Maar misschien beschikte hij niet over een vaste lijn in zijn gemeubileerde huurappartement dat hij in rekening bracht bij de gemeente. Ook die declaraties zijn terug te vinden in de openbaar gemaakte declaraties die onderaan dit bericht ingezien kunnen worden. De stukken werden door Allesoverutrecht opgevraagd toen bleek dat RTL Nieuws ze medio mei had ontvangen naar aanleiding van een nationaal onderzoek.

Wethouder Harm Janssen zou de mobiele koploper niet zijn als de maand augustus buiten beschouwing werd gelaten. Janssen was in China voor de Olympische Spelen toen de architectengunning van de Bieb ++ misliep. Een mobiele rekening van 1500 euro was het gevolg.

Voormalig wethouder Tymon de Weger is verreweg de goedkoopste bestuurder in 2008, althans daar waar waar het mobiele gesprekken en taxiritten betreft. Ook de inmiddels teruggetreden GroenLinks-wethouder Van Eijk en Giesberts drukken nauwelijks op de begroting. Je zou bijna denken dat hoe meer taxiritten en bellen, hoe kleiner de kans dat je wordt weggestuurd.

De ruim 12.500 euro die de collegeleden in 2008 declareren voor taxigebruik rechtvaardigen de aanschaf van een vierde dienstauto waar de gemeente al een tijdje over denkt cijfermatig niet. Gemeentesecretaris Schuilenburg zegt dat een definitief besluit daarover na het zomerreces genomen wordt. De gemeente wilde in december twee nieuwe Audi’s A6 aanschaffen. Eentje ter vervanging van een oude dienstauto en een extra. Omdat de gemeenteraad kritisch was over het feit dat de Audi’s niet het aller schoonste A-label hadden, stelde de burgemeester de aanschaf uit. Tenzij ook dienstdirecteuren over de Audi’s met chauffeur kunnen beschikken voldoet het huidige aantal op economische aspecten prima.

De declaraties die wethouders persoonlijk indienen zeggen verder niets over de hoogte van hun representatiekosten. De wethouders beschikken niet over een gemeentelijke creditcard, maar veel van de etentjes die wethouders hebben worden per factuur doorbelast aan het stadhuis. Ook vinden veel samenkomsten plaats op kosten van de uitnodigende partij. In dat verband zou het interessant zijn om de agenda’s van de collegeleden op te vragen. Met wie wordt er gegeten en door wie wordt dat betaald.

Onderstaand de zeven relevante documenten die betrekking hebben op de declaraties die de collegeleden in 2008 hebben ingediend. Dat zijn bedragen die ze persoonlijk hebben teruggevraagd naast de maandelijkse bruto onkostenvergoeding die sowieso wordt genoten. De burgemeester ontvangt maandelijks 700 euro, de wethouders 600 euro. Thuis beschikt ieder collegelid over een vaste telefoon, internet en een computer van de gemeente.

HIER de brief aan RTL en deel 1 van de bonnetjes

HIER deel 2 van de bonnetjes

HIER deel 3 van de bonnetjes

HIER deel 4 van de bonnetjes

HIER de gedragscode voor collegeleden

HIER het eerste deel van de rechtspositieregeling van collegeleden

HIER het tweede deel van de rechtspositieregeling van collegeleden

Stuur dit bericht door!


 meer >© 2007-2012 AllesoverUtrecht