zondag 25 augustus 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina


Opiniepagina
VariapaginaGeslonken coalitie ontvangt fractievoorzitters
Gepubliceerd: 2009-03-19
door: Stadsredactie WdH

Eiko Smid, Gilbert Isabella en Mirjam Bikker laten zich tussen twee gesprekken in even aan de pers zien.

Eiko Smid, Gilbert Isabella en Mirjam Bikker laten zich tussen twee gesprekken in even aan de pers zien.

De verkennende gesprekken om uit de Utrechtse bestuurscrisis te komen zijn begonnen. Donderdag vanaf 8.30 uur ontvingen Gilbert Isabella (PvdA), Eiko Smid (CDA) en Mirjam Bikker (CU) de fractievoorzitters van de oppositie in het stadhuis.

Ingrid de Bondt (VVD) beet het spits af. Ze vond het een prima gesprek maar ziet nog heel wat beren op de weg. “Het huidige collegeprogramma is niet dat van ons. Wij kunnen daar ongewijzigd nooit mee instemmen. Bestuursverantwoordelijkheid, daar lopen wij natuurlijk nooit voor weg.”

De Bondt heeft haar tweedekamerfractie wel direct gevraagd om minister Cramer (PvdA, milieu) helderheid te laten verschaffen of het Actieplan Luchtkwaliteit, de basis van de huidige politieke crisis, nu wel of niet door de gemeenteraad aangepast kan worden. Het stuk ligt al bij het ministerie en wordt daar doorgerekend op juistheid, voordat het als onderdeel van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) door gaat naar Brussel.

Nederland wil van Brussel vijf jaar uitstel om aan de normen voor de luchtkwaliteit te voldoen. Europa staat daar niet afwijzend tegenover, maar dat moet het rijk wel laten zien dat het Nederland ernst is om over vijf jaar wel aan de normen te kunnen voldoen. Daar is het NSL voor in het leven geroepen.

Het Utrechtse actieplan gaat op dit moment de inspraak in en wordt nog door de gemeenteraad besproken. Als klopt dat het plan niet meer door de inspraak of door de raad kan worden aangepast, ontstaat de volgende politieke crisis in de Domstad. Wethouder verkeer, Tymon de Weger, heeft altijd verklaard dat onderdelen uit het actieplan inwisselbaar zijn, zolang de effecten maar gelijk blijven.

Ook Leefbaar Utrecht en GroenLinks schuiven aan bij de gesprekken met PvdA, CDA en CU. Vincent Oldenborg had eerder verklaard daar geen heil in te zien. “We gaan toch praten omdat de opening werd geboden om te praten over een minderheidscoalitie. Wij zijn daar groot voorstander van. Om nu maanden te gaan onderhandelen legt de stad bestuurlijk lam. Wij hebben bijna zes jaar bestuursverantwoordelijkheid gedragen. Als er een voorstel in de raad komt waar wij het mee eens zijn, stemmen wij gewoon voor. Tegenstemmen om de coalitie te pesten, zo zit Leefbaar Utrecht niet in elkaar”, aldus Oldenborg.

Ondanks dat de crisis is begonnen met een verschil van inzit over de aanleg van de Spoorlaan tussen GroenLinks en de rest van de coalitie vindt GroenLinks-fractievoorzitter Marry Mos het logisch om wel te praten. “Het collegewerkprogramma is niet opeens een slecht programma. De Spoorlaan was voor ons een brug te ver. Die grens moesten wij aangeven om geloofwaardig te blijven. Maar als je een uitnodiging krijgt om te praten zullen wij daar altijd op in gaan. GroenLinks loopt niet weg voor haar verantwoordelijkheden. Dat deden we in het verleden niet, dat doen we in de toekomst niet en dat doen we dus nu ook niet.”

Namens D66 sprak Arjan Kleuver met de andere partijen. “We hadden een prima maar aftastend gesprek. D66 wil serieus praten, dat weten ze ook. Voor ons is het wel moeilijk als wij geen inzicht hebben in de financiële positie van de stad en als er niets verandert aan de niet transparante bestuurscultuur in Utrecht. Wij kende de inhoud van het Actieplan Luchtkwaliteit niet terwijl de coalitie er al maanden over onderhandelde. Dat is onbestaanbaar, niet van deze tijd en staat mijlenver van D66 af.”

Stuur dit bericht door!


 meer >© 2007-2012 AllesoverUtrecht