vrijdag 19 juli 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina


Opiniepagina
VariapaginaHarde sanering bij Muziekcentrum Vredenburg
Gepubliceerd: 2009-03-04
door: Stadsredactie WdH

Interimdirecteur Sytsma moet langer aanblijven om de reorganisatie bij Vredenburg door te voeren. Hij wil standaard busvervoer tot aan de deur en een nog betere akoestiek.

Interimdirecteur Sytsma moet langer aanblijven om de reorganisatie bij Vredenburg door te voeren. Hij wil standaard busvervoer tot aan de deur en een nog betere akoestiek.

Na maanden van onzekerheid weet het personeel van Vredenburg waar het aan toe is: een bittere reorganisatie. Wethouder Cees van Eijk (cultuur, GroenLinks) stemt in met het advies van de commissie Van Klink om 25 van de 69 voltijdsbanen te schrappen.

Woensdagmorgen werd het personeel van Vredenburg door Van Eijk bijgepraat in de Leeuwenberghkerk. Volgens Van Eijk was de reorganisatie sowieso nodig om Vredenburg klaar te maken voor de overgang naar het Muziekpaleis maar noopt de situatie dat nu al te doen.

In de visie van de commissie Van Klink is Muziekcentrum Vredenburg op dit moment ‘kwantitatief’ overbedeeld en ‘kwalitatief’ onderbedeeld. Met het snijden in de personele bezetting en het binnenhalen van nieuw programmeer- en marketingtalent hoopt interimdirecteur Atze Sytsma op een jaarlijkse bezuiniging van 1,5 miljoen euro. Vorig jaar werd afgesloten met 3,2 miljoen euro verlies.

Volgens de commissie deugt het financiële systeem bij Vredenburg niet zodat de enorme tekorten veel te laat werden ontdekt. Zowel Van Klink als het stadsbestuur willen dat Atze Sytsma langer aanblijft om de reorganisatie zelf uit te voeren. Hij moet voor 1 april een plan van aanpak schrijven over hoe hij de reorganisatie wil aanpakken en hij moet een bedrijfsplan maken voor het ‘nieuwe’ Vredenburg. Dat laatste dient in samenspraak te gebeuren met Hans Andersson, de voorzitter van Stichting Muziekpaleis. Het gemeentebestuur trekt ongeveer 7 miljoen euro extra uit om tot een sluitende exploitatie uit te komen in het jaar 2011.

Sytsma moet langer doorgaan omdat de commissie geen kansen ziet om onder de huidige omstandigheden een goede vaste directeur te vinden. Dat is extra lastig omdat een nieuwe directeur van Vredenburg over een aantal jaren niet door mag als directeur van het Muziekpaleis. Dat legden de partners SJU, Tivoli en de gemeente al vast in hun overeenkomsten.

Pim van Klink stelt voor om dan maar snel een directeur aan te zoeken voor het nieuwe Muziekpaleis om die tevens tijdelijk te stallen bij Vredenburg. Dat voorstel kan rekenen op een ‘njet’ van het Tivoli bestuur. Voorzitter Barry de Vos: “Wij kennen het rapport niet en wij kennen het standpunt van het college niet. Dat is vreemd als je met elkaar in het schuitje Muziekpaleis zit. We hebben niet voor niets afgesproken dat een directeur van een van de partijen geen directeur van het Muziekpaleis kan worden. Andersom is materieel hetzelfde, dus zal niet gebeuren.”

De Vos vindt het verschrikkelijk voor het huidige personeel bij Vredenburg dat er zo hard gesaneerd moet worden en maakt zich steeds meer zorgen over de toekomstige overgang naar het Muziekpaleis. “Dat zulke radicale stappen nodig zijn is heel ernstig. Het geeft blijk van jarenlang mismanagement en slechte sturing door de wethouder. In het bedrijfsleven kwam een toezichthouder hier niet mee weg. Misschien moest Van Eijk eens in de spiegel kijken.”

Voorzitter Hans Andersson van de van Stichting Muziekpaleis sluit zich aan bij de woorden van De Vos dat hun tijdelijke directeur, die rond de zomer aangesteld zal worden, niet bij het Muziekcentrum gestald kan worden. “Dat lijkt me niet goed voor de verhoudingen. Onze directeur zal iemand zijn die de samenwerking moet vormgeven en de bouw kan begeleiden. Dat is een hele andere competentie. Verder ga ik er van uit dat Sytsma zijn reorganisatieplannen met ons bestuur afstemt en niet alleen met mij als voorzitter.”

Stuur dit bericht door!


 meer >© 2007-2012 AllesoverUtrecht