maandag 19 augustus 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina


Opiniepagina
VariapaginaSpoorlaan splijt coalitie
Gepubliceerd: 2009-03-14
door: Stadsredactie WdH

Weer zorgt de Spoorlaan voor politieke problemen in Utrecht. Rond de blauwe vlek moeten woningen verdwijnen.

Weer zorgt de Spoorlaan voor politieke problemen in Utrecht. Rond de blauwe vlek moeten woningen verdwijnen.

Het college van b en w staat op instorten. De besluitvorming over het Actieplan Luchtkwaliteit 2008 (ALU) en de studie over de verkeerssituatie aan de westkant van Utrecht zal dit weekeinde of komende dinsdag tot een val van de coalitie leiden. GroenLinks weigert akkoord te gaan met extra invalsweg van Lage Weide naar de Cartesiusweg, de Spoorlaan, en de sloop van woningen aan de St. Josephlaan, die daarvoor nodig is.

Vrijdag is indringend binnen de coalitie van PvdA, GroenLinks, CDA en Christenunie gesproken over een collegebesluit dat komende dinsdag genomen moet worden over het ALU. Het besluit lag al in september voor, maar is toen verdaagd omdat GroenLinks geen extra wegen wilde in Utrecht-West. De Spoorlaan werd toen in ijskast gezet, in afwachting van nader onderzoek.

Bronnen bevestigen aan Allesoverutrecht dat onderzoek door verkeerswethouder Tymon de Weger uitwijst dat de Spoorlaan nodig is om het verkeer in Utrecht niet vast te laten lopen. Ook een tunnel onder de Marnixlaan en St. Josephlaan maakt deel uit van de plannen. Langs de Josephlaan zal de aanleg van de tunnel de sloop van woningen noodzakelijk maken. De gemeente heeft bewoners nog niet kunnen informeren, omdat dinsdag pas een formeel besluit valt in het college.

Zegslieden bevestigen dat GroenLinks nooit akkoord zal gaan met de plannen voor een extra weg. Zaterdagmorgen was er crisisberaad onder leiding van burgemeester Wolfsen. De uitslag van dat overleg is nog onbekend. Onduidelijk is of GroenLinks dit weekeinde steun aan de coalitie zal intrekken of dat de partij het laat aankomen op een stemming in het college. In het laatste geval zal er dan toch een collegebesluit worden genomen maar nemen de GroenLinks-wethouders Giesberts en Van Eijk een minderheidsstandpunt in. Daarmee komt er een einde aan de coalitie.

Als GroenLinks dit weekeinde uit het college stapt zal het dinsdag moeilijk worden om een besluit te nemen. Toch moet er een besluit vallen omdat het rijk Utrecht formeel tot 15 maart de tijd had gegeven het ALU vast te stellen. Het Utrechtse actieplan maakt namelijk deel uit van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Stuur dit bericht door!


 meer >© 2007-2012 AllesoverUtrecht