vrijdag 19 juli 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina


Opiniepagina
VariapaginaVan Eijk in problemen om vrijwilligershuis
Gepubliceerd: 2009-03-13
door: Stadsredactie WdH

Wethouder Cees van Eijk (welzijn, GroenLinks) heeft twee van zijn drie welzijnsnota’s moeten terugnemen. Dat gebeurde tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag. De wethouder huurt al een vrijwilligershuis op de Kromme Nieuwegracht zonder dat hij toestemming van de raad vroeg.

De gemeenteraad gaat in de stad over het geld. Het college moet uitgaven altijd aan de raad voorleggen. Dat kan via het vaststellen van de jaarlijkse begroting of met losse raadsvoorstellen. De gemeenteraad was door de wethouder overvallen dat er al een pand is gehuurd voor de huisvesting van vrijwilligersorganisaties zonder dat de raad de wenselijkheid daarvan heeft besproken of er geld voor heeft uitgetrokken.

De wethouder stond de raad hakkelend en stamelend te woord toen niet alleen de oppositie onder aanvoering van Leefbaar Utrecht kritisch bleek, maar ook de grootste coalitiepartij PvdA zowel de procedure als de wenselijkheid van het vrijwilligershuis ter discussie stelde.

Van Eijk verdedigde zijn werkwijze door terug te grijpen op de coalitieonderhandelingen van april 2006. Daar zou 3 miljoen euro geregeld zijn voor allerhande welzijnsaccommodaties. De raad stelde dat zoiets volstrekt onvoldoende is om een feitelijk huurcontract voor een specifieke accommodatie te verantwoorden.

Door de kritische houding van de raad moest Van Eijk twee van zijn drie welzijnsnota’s in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van tafel nemen. Ze staan over twee weken weer op de agenda. Voor die tijd moet de wethouder met een waterdichte uitleg komen over de gang van zaken rond het vrijwilligershuis.

Stuur dit bericht door!


 meer >© 2007-2012 AllesoverUtrecht