donderdag 21 maart 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina


Opiniepagina
VariapaginaSP wil af van gebiedsplan De Gagel
Gepubliceerd: 2009-10-02
door: Stadsredactie WdH

Volgens de Utrechtse SP is er zo weinig steun voor het gebiedsplan De Gagel in Overvecht dat de gemeente het plan moet intrekken. Fractievoorzitter Tim Schipper trekt die conclusie na de raadsinformatieavond over het onderwerp, donderdagavond, in de wijk. Er kwamen ongeveer 150 bewoners af op de avond in de Vechtsebanen.Het gebiedsplan gaat over de herstructurering van het gebied De Gagel in Overvecht. In de plannen is ondermeer de sloop opgenomen van 1100 sociale huurwoningen. Volgens de SP is er in de wijk geen steun voor de sloopplannen en moet de gemeente de verhuurders bewegen de flats te renoveren.

Tim Schipper: “Het college heeft niet geluisterd naar de vele inspraakreacties op het oorspronkelijke plan. Met een klein beetje water bij de wijn dacht men ermee weg te komen. Maar de mensen laten zich niet foppen. Er is zoveel mis met het Gebiedsplan, dat amenderen in de raad onbegonnen werk is. Wethouder Bosch zou er goed aan doen nu de boel in te trekken.”

Volgens Schipper kennen de plannen ook goede elementen zoals onderhoud van het groen en het vernieuwen van slechte schoolgebouwen.

Naast de SP is ook GroenLinks tegen de grootschalige sloop van 1100 woningen. Gerda Oskam van D66 wil dat de bewoners weten wat het alternatief is als tegen de sloop wordt gestemd. “Waarom ligt er geen renovatieplan naast het sloopplan. Dan hebben de bewoners een echte keuze. Bouwen in het groen langs de Ramsesdreef is voor ons hoe dan ook geen optie. Wij zijn niet tegen gebiedsplannen maar wel als er zo verkokerd mee wordt omgegaan.”

"Niets doen is geen optie", zegt PvdA-woordvoerder Frauke van Iperen. “Je moet fysiek en sociaal investeren in de wijk en ook ik heb vragen over gehouden aan deze goede bijeenkomst. Die vragen zal ik aan de wethouder voorleggen als we in de commissie over het plan spreken.”

De gemeenteraad moet het plan nog vaststellen in de raadsvergadering van 19 november. De raadscommissie Stad en Ruimte bespreekt op 15 oktober het gebiedsplan. De bewoners van de flats moeten nog stemmen over de sloop. Alleen als 60 procent voor de sloop is kunnen de plannen doorgaan.


Stuur dit bericht door!


 meer >© 2007-2012 AllesoverUtrecht