vrijdag 23 augustus 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina


Opiniepagina
VariapaginaBrandgevaar pand Wilhelminalaan al twee maanden bekend
Gepubliceerd: 2009-09-12
door: Stadsredactie JvS

Brandgevaar pand Wilhelminalaan al twee maanden bekend

De eerste melding over het brandgevaar in het kantoorpand aan de Koningin Wilhelminalaan, dateert al van begin juli. Iemand die anoniem wilde blijven tipte de brandweer maar die kwam in samenspraak met de afdeling Stadswerken pas op 4 september in actie. Dat blijkt uit gegevens die de gemeente bekend heeft gemaakt.

De tipgever meldde onder meer dat de nooduitgangen in het pand, waar op dat moment zeker veertig mensen woonden, geblokkeerd waren. Vervolgens is de brandweer in de administratie gaan kijken en constateerde dat het gebouw als kantoorpand te boek stond en dat er dus een wijziging van de gebruiksvergunning nodig was. Pas op 4 augustus (overigens wel binnen de termijn van zes weken, die staat voor de afhandeling van een dergelijke melding) gingen twee preventie-inspecteurs poolshoogte nemen.

Omdat de eindverantwoordelijke voor de kamerverhuur in het pand niet aanwezig was gebeurde er vervolgens niets, tot 3 september. Toen brachten de inspecteurs een twee bezoek, waarbij de verhuurder wel aanwezig was. Ze maakten een ronde door het pand en de verhuurder wekte daarbij volgens de inspecteurs de indruk dat de brandmeldinstallatie in orde was.

Bij terugkomst in de kazerne begon een van de inspecteurs te twijfelen over de brandveiligheid. Hij schakelde Stadswerken in en een dag later volgde een gezamenlijke inspectie. Die leidde tot de conclusie dat het pand extreem brandonveilig was. De verhuurder kreeg dat rond 12.30 uur te horen met de mededeling dat hij tot 17.00 uur de tijd had om maatregelen te treffen, zoals het aanstellen van twaalf brandwachten (twee op alles zes verdiepingen), het afkondigen van een rookverbod in het hele gebouw, het verwijderen van elektrische kooktoestellen, tosi-ijzers en oventjes uit ruimtes, die daarvoor niet bestemd zijn en het vrijmaken van alle vluchtroutes.

Toen bleek dat de verhuurder niet in staat was om de vereiste maatregelen te nemen, besloot de gemeente het pand onmiddellijk te ontruimen. 93 bewoners kwamen op straat te staan. Hun verhuurder, noch de gemeente bood op dat moment enige opvang. De gemeente meent dat de verhuurder daarvoor had moeten zorgen. Overigens hebben inmiddels zeker vier bewoners aangifte gedaan van diefstal, die kon plaatsvinden omdat de verhuurder niet op tijd voor beveiliging van het pand had gezorgd, ondanks aandringen van de gemeente.

De gemeenteraad heeft afgelopen week tijdens de raadscommissie Mens & Samenleving kritiek geuit op het uitblijven van door de gemeente geregelde opvang voor de gedupeerde bewoners.

Stuur dit bericht door!


 meer >© 2007-2012 AllesoverUtrecht