maandag 19 augustus 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina


Opiniepagina
VariapaginaGemeente weer eigenaar boerderij De Balije
Gepubliceerd: 2009-09-22
door: Stadsredactie WdH

Sinds half september is de gemeente Utrecht weer eigenaar van rijksmonument De Balije in de gelijknamige wijk van De Meern. Tot medio 2005 was Utrecht eigenaar maar verkocht de beeldbepalende dwarshuisboerderij uit 1608 aan een horeca-ondernemer. Een restaurant kwam er nooit en de boerderij verkrotte.

Toen lokaal horeca-ondernemer Franck Rodenburg de plannen voor een restaurant niet rond kreeg, werden plan en pand in 2007 doorverkocht aan Borgmeer Invest uit Mijdrecht. De gemeente was nog steeds de contractgever. In tweeënhalf jaar is het bedrijf er niet in geslaagd om tot de realisatie van een restaurant te komen. Omdat er niet aan de overeenkomst met de gemeente is voldaan werd de bouwvergunning recent ingetrokken en is Utrecht automatisch weer eigenaar geworden.

Om vandalisme en verval te voorkomen heeft de gemeente voor de zomervakantie de directe omgeving van de boerderij opgeruimd. Nu de gemeente weer eigenaar is, wordt de binnenkant aangepakt. Bij een inspectie is onderzocht welke maatregelen nodig zijn om de monumentale boerderij te beschermen. Het gaat om het vervangen van versleten zeilen, verbeteren van de ventilatie en het verwijderen en behandelen van vochtig hout. Volgens de woordvoerder van wethouder Harrie Bosch wordt meteen begonnen met een nieuw plan voor De Balije.

De Balije vormt met een aantal andere boerderijen de oudste bebouwing van de voormalige polder Veldhuizen. De ligging ‘diep in het veld’ is te verklaren omdat de boerderijen gelegen zijn op de stroomrug van de Heldam, de zuidelijkste bocht van de Oude Rijn. Onder de boerderijen door loopt de Romeinse weg tussen het Castellum van De Meern en dat van Woerden.

In de directe nabijheid van De Balije zijn twee Romeinse vrachtschepen gevonden en een Romeinse wachttoren. Het eerste schriftelijke bewijs van het bestaan van de boerderij dateert uit 1608. In dat jaar laat het kapittel van Sint Jan uit Utrecht een kaartje maken van enkele stukken land die eigendom zijn van het kapittel. Op die kaart staat ook De Balije. De Balije was de onderafdeling van de ridderlijke Duitsche Orde, met haar hoofdzetel in het Duitsche Huis aan de Springweg (nu Hotel Karel V). De huidige witgepleisterde dwarshuisboerderij dateert grotendeels uit de zeventiende eeuw.


Stuur dit bericht door!


 meer >© 2007-2012 AllesoverUtrecht