vrijdag 19 juli 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina


Opiniepagina
VariapaginaInformatiecentrum autisme geopend
Gepubliceerd: 2009-09-26
door: Stadsredactie JvSWethouder Van der Sluijs van welzijn heeft vrijdag het Autisme Informatie Centrum (AIC) geopend. Het centrum is bedoeld voor mantelzorgers van mensen met autisme en is gevestigd in het pand van MEE aan de Pallas Athenedreef 10.

Het AIC organiseert vanaf 5 oktober iedere maandag tussen 9.30 en 12.30 uur inloopochtenden waar mantelzorgers terechtkunnen voor advies, informatie en ondersteuning bij het omgaan met autisme.

De gemeente Utrecht heeft financieel bijgedragen aan het centrum omdat het goed aansluit bij de doelstellingen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), die uitgaat van de inzet van vrijwilligers.

Het AIC is onderdeel van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). Het centrum is gevestigd in het pand van MEE Utrecht en werkt nauw samen met deze instantie, die zich inzet voor mensen met een beperking. Door deze samenwerking is naast lotgenoteninformatie door het AIC ook professionele ondersteuning van MEE beschikbaar.


Stuur dit bericht door!


 meer >© 2007-2012 AllesoverUtrecht