maandag 19 augustus 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina


Opiniepagina
VariapaginaKwestie ‘Haarsma’ topje van ijsberg
Gepubliceerd: 2009-09-17
door: Stadsredactie WdH

De Utrechtse luchtcoördinator Hans Haarsma was niet de enige die jaren achtereen tonnen per jaar kon declareren voor zijn diensten aan de gemeente. Alleen al in het lastige dossier van de luchtkwaliteit verdienden externen zo’n 6,5 miljoen euro in vier jaar tijd. De gemeenteraad houdt donderdagmiddag een spoeddebat over de kwestie. Meerdere WOB-verzoeken over de kosten van externe inhuur geven geen duidelijk beeld over de werkelijke uitgaven.

Van de 123 externe adviseurs die sinds 1 januari 2008 meer dan 100 euro per uur en langer dan een half jaar minimaal 20 uur per week declareerden geeft de gemeente geen specifieke informatie. Een ingewikkelde rekensom met de wel aangeleverde informatie leert dat de 123 gemiddeld zo’n 50 weken werkten, bijna 31 uur per week voor een gemiddeld tarief van 135 euro per uur. Dat is goed voor 25,5 miljoen euro sinds 1 januari 2008. Omdat de gemeente geen echte openheid van zaken geeft kan dit bedrag ook 37 miljoen bedragen. Uitgaande van het gemiddelde is dat ruim twee ton per externe kracht voor 50 weken van 31 uur.

In het dossier luchtkwaliteit nam het college het advies van een externe audit door KEMA over om meer vaste mensen in dienst te nemen. Uit de door de gemeente aangeleverd informatie blijkt dat van 2005 tot en met 2008 zo’n 6,5 miljoen aan externen is uitgegeven. Daarin zit ook de 1,4 miljoen die Haarsma declareerde. De gemeente presenteert de getallen zo dat niet te zien is hoeveel mensen voor dat bedrag zijn ingehuurd, maar wel is af te leiden dat de overige externen ook jaren achtereen werden ingehuurd.

Verkeerswethouder Ingrid de Bondt laat desgevraagd weten dat per 1 oktober een eigen programmamanager bereikbaarheid is aangesteld. Een eigen coördinator Luchtkwaliteit begon net voor het zomerreces. Op die afdeling zijn kortgeleden nog twee medewerkers in vaste dienst gekomen. De Bondt: “We hebben nu de key players in vaste dienst en dat is erg belangrijk. De eerste stappen zijn gezet en ik pak graag nog even door.”

Personeelswethouder Piet van der Sluijs (CU) zal donderdagmiddag het gemeentelijk personeelsbeleid moeten verdedigen. Voor het zomerreces besprak hij met de raad al een verbeterplan. De raad zal zwaar tillen aan het feit dat de gemeente een jaar na een zeer kritisch rapport van de Utrechtse Rekenkamer nog steeds niet precies kan aangeven hoeveel externen in Utrecht werken. Ook het explosief gestegen aantal ambtenaren zal een rol spelen. In 2006 kreeg het college de opdracht om het aantal voltijds ambtenaren af te bouwen van 3900 naar 3600. Eind 2008 waren echter 4400 ambtenaren in vaste dient. Gemeentesecretaris John Schuilenburg zegt dat dit te maken heeft met het opheffen van een vacaturestop, het aantal toegenomen taken en de Nota Bedrijfsvoering waarin is vastgelegd dat de gemeenteraad alleen stuurt op geld en niet op aantallen ambtenaren. Een groot deel van de gemeenteraad ziet dat anders en vindt dat het personeelsbeleid op de schop moet.Stuur dit bericht door!


 meer >© 2007-2012 AllesoverUtrecht