woensdag 21 augustus 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina


Opiniepagina
VariapaginaVan Oosten betaalt dwangsom in 21 jaar af
Gepubliceerd: 2009-09-03
door: Stadsredactie JvS

Juridisch actievoerder Kees van Oosten (64) zit vooralsnog 21 jaar vast aan het betalen van de dwangsom van 30.000 euro aan onder meer de inmiddels voormalige Utrechtse luchtcoördinator Hans Haarsma.

Van Oosten moet maandelijks 120 euro aan Haarsma en twee gemeente-ambtenaren afdragen, vier tientjes per persoon. Meer kon niet bij hem gehaald worden gezien zijn minimuminkomen. De rechter legde de dwangsom vorig jaar op omdat Van Oosten een column, waarin hij Haarsma een witteboordencrimineel noemde, onvoldoende gerectificeerd zou hebben. Een beroep tegen de uitspraak van de rechter dient op 5 november voor het Hof in Arnhem.

Op vragen van de pers of de dwangsom al opgeëist was antwoordde Van Oosten tot voor kort dat dat niet het geval was. Onlangs werd bekend dat hij toch aan het betalen was, op last van Haarsma en de twee ambtenaren. Hij had er zelf geen ruchtbaarheid aan gegeven. Maar ook doken geruchten op dat de SP het bedrag voor hem had betaald. Van Oosten is daar boos over en ontkent, net als SP-fractievoorzitter Tim Schipper, dat daar sprake van is. Wel had de SP hem aangeboden om zijn inboedel op te kopen, als de deurwaarder die in beslag zou nemen. Van Oosten en zijn vrouw zouden de spullen dan in bruikleen kunnen krijgen maar tot een inbeslagname kwam het niet.

De extern ingehuurde Haarsma en de twee gemeenteambtenaren voerden de rechtszaak tegen Van Oosten op kosten van de gemeente Utrecht.
Burgemeester en voormalig rechter Wolfsen noemde dat goed werkgeverschap. Bovendien stelde Wolfsen dat de kans dat de rechter een zaak, aangespannen door het drietal, zou honoreren groter zou zijn dan wanneer de gemeente dat zelf zou doen.
Volgens Van Oosten had Wolfsen groot gelijk met die inschatting.

Had de gemeente de zaak aangespannen dan was het voor de rechter lastig geweest om Van Oosten te veroordelen. Want het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) beschermt burgers die de overheid stevig kritiseren. De gedachte daarachter is dat de democratie ten dode is opgeschreven als de burger erg op zijn woorden moet passen als hij kritiek uit op de overheid. En het monddood maken van lastige raadslieden die het voor burgers tegen de overheid opnemen is al evenzeer in strijd met het EVRM.

Omdat het geding door drie privé-personen werd aangespannen, speelde de overheid op papier geen rol. Maar hoezeer de gemeente wel degelijk in het spel was blijkt wel uit het feit dat de gemeente de gerechtskosten betaalde en dat er in de gemeenteraad zelfs discussie werd gevoerd over het wel of niet opeisen van de dwangsom. En dat de gemeente als doel had Van Oosten de mond te snoeren bleek al toen burgemeester Wolfsen overwoog juridische stappen tegen hem te nemen. Ook overwoog Wolfsen om Van Oosten als belangenbehartiger van burgers te weigeren. Dit terwijl het de gemeente is die consequent niet of veel te laat vragen van Van Oosten beantwoordt, en zelfs de volstrekt onafhankelijke Stichting Advisering Bestuursrechtspraak geen chocola kon maken van de gemeentelijke cijfers rond de luchtkwaliteit, waar Van Oosten al jaren procedures om voert.

Van Oosten is vastbesloten om de zaak aan te kaarten bij het Europese Hof in Straatsburg, als het beroep bij het Hof in Arnhem vergeefs blijkt.

Stuur dit bericht door!


 meer >© 2007-2012 AllesoverUtrecht