maandag 19 augustus 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina


Opiniepagina
VariapaginaVmbo-docenten zelf naar school
Gepubliceerd: 2009-09-30
door: Stadsredactie JvSDe 300 docenten van alle vmbo-scholen in de stad Utrecht gaan de komende drie jaar zelf naar school. Zij krijgen trainingen rekenen, taal en burgerschap volgens de nieuwste inzichten en worden opgeleid tot topdocenten met het certificaat ‘Utrechtse Meester-Docent’.

Veel vmbo-leerlingen beheersen de basisvaardigheden taal en rekenen onvoldoende terwijl deze nodig zijn voor een succesvolle loopbaan. Om volwaardig mee te doen in de samenleving is aandacht voor goed burgerschap onontbeerlijk. Daarom richt het Utrechtse vmbo zich de komende jaren op deze drie thema’s.

Omdat het niet alleen de verantwoordelijkheid is van de docenten Nederlands, wiskunde en maatschappijleer volgen alle leraren trainingen. Het project is deels bedoeld om kennis op te frissen of bij te spijkeren, maar is vooral gericht op de actuele inzichten wat betreft doceren in taal, rekenen en burgerschap. Docenten leren hoe zij zelf deze thema’s in het onderwijs kunnen toepassen.

Het project ‘de Utrechtse Meester-Docent’ sluit aan bij het Aanvalsplan vmbo dat onder leiding van Pieter Winsemius is opgesteld. Op de Utrechtse vmbo-scholen zitten 3500 leerlingen, waarvan 2300 in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg. Kwalitatief goed onderwijs is een voorwaarde om ook dit type onderwijs aantrekkelijk te maken en te houden.

Dat een grote groep vmbo-scholieren onvoldoende kennis heeft van taal en rekenen is overigens geen specifiek Utrechts probleem, het speelt landelijk. Maar Utrecht pakt wel als eerste het probleem aan met project ‘de Utrechtse Meester-Docent’. Het ministerie van Onderwijs en Cultuur en Wetenschappen financiert het 3-jarige traject dat 1,3 miljoen euro kost. De methode wordt daarna mogelijk op meer plaatsen in het land toegepast.

Deskundigen van onder meer de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht hebben de trainingen ontwikkeld die de docenten in de loop van drie jaar volgen.

De deelnemende vmbo-scholen zijn het Vader Rijn College, Globe College, Via Nova College, Centraal College, X11 en het Wellant College (locatie Utrecht). Ook de Utrechtse School doet mee. Op deze nieuwe voorziening krijgen onder meer leerlingen les die kortere of langere tijd niet naar het niet naar het ‘gewone’ vmbo kunnen wegens bijvoorbeeld leerachterstand of gedrag.Stuur dit bericht door!


 meer >© 2007-2012 AllesoverUtrecht