woensdag 19 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaSjoemelen
Column
Gepubliceerd: 2008-04-25
door: Kees van Oosten
De gemeentelijke afdeling Milieu en Duurzaamheid van Utrecht voorspelde begin 2004 een dramatische toename van de luchtverontreiniging op de Haydnlaan: 61,2 microgram/m3 stikstof¬dioxide (NO2) en 62,7 microgram/m3 fijnstof bij 33.600 auto’s per etmaal. Dat aantal zou worden bereikt na de reconstructie van de Majellaknoop. Dat was in een tijd dat de Raad van State zich nog niet druk maakte over de overschrijding van luchtkwaliteitsnormen.

In augustus 2005 zag de voorspelling er ineens veel beter uit. De Raad van State bleek namelijk inmiddels strikt de hand te houden aan de Europese normen en dus kwam Milieu en Duurzaamheid toen veel lager uit: 46 microgram/m3 NO2 en 35 microgram/m3 fijnstof in 2010. Als je maar geduldig rekent, gaat het met de luchtkwaliteit vanzelf de goede kant op. Inmiddels, zo verklaart Peter Segaar van Milieu en Duurzaamheid, is de Haydnlaan al geen knelpunt meer en kun je daar weer gewoon ademhalen.

Vorige week nam ik deel aan een bijeenkomst van milieu-professionals: TNO, DHV, VROM, RIVM, MNP en gemeentelijke en provinciale luchtspecialisten. Samen gniffelden zij over krasse staaltjes van creatief rekenwerk, waarmee hardnekkige knelpunten als sneeuw voor de zon verdwenen.

De luchtverontreiniging wordt doorgaans ‘berekend’ en daar kun je naar hartelust mee sjoemelen, zodat het uiteindelijke rekenresultaat veel te laag kan zijn. In 2004 rekende de gemeente uit dat de fly-over bij het 24 Oktoberplein in 2010 in het geheel geen overschrijding oplevert (dus onder de 40 microgram/m3 blijft), maar doordat kritische burgers de sommetjes van de gemeente zijn gaan narekenen, komt Milieu en Duurzaamheid inmiddels uit op 59 microgram/m3 in 2010.

De berekeningen van de milieu-professionals van gerenommeerde landelijke adviesbureaus en van gemeentelijke afdelingen Milieu en Duurzaamheid hebben dus weinig met de werkelijkheid te maken. Ze worden ook niet gemaakt om onze gezondheid te beschermen, maar om bouwplannen goedgekeurd te krijgen door de Europese regelgeving te ontduiken.

Meten is weten. Omdat de gemeente geen metingen verricht – met metingen kun je immers niet sjoemelen -, heeft de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht dat nu maar zelf gedaan. En wat blijkt? Het Vredenburg, waar volgens de gemeente uitsluitend ‘schone’ bussen rijden, blijkt met 65 microgram/m3 NO2 smeriger te zijn dan de Weerdsingel (56 microgram/m3) en de M.L. Kinglaan (52 microgram/m3), volgens de gemeente de twee smerigste straten van Utrecht. Het Vredenburg is zelfs een stuk viezer dan de A2. De snelwegen zijn volgens de gemeente grotendeels verantwoordelijk voor de luchtvervuiling in Utrecht.

Waarom meet Utrecht de luchtkwaliteit niet? Omdat het de politiek geen moer kan schelen dat onze gezondheid erop achteruitgaat. De Belle van Zuylen, het Muziekpaleis, de nieuwe Stadsschouwburg, de nieuwe bibliotheek, het nieuwe stadskantoor, de verdubbeling van Hoog Catharijne, het glorieuze Stationsgebied met zijn 6000 extra parkeerplaatsen en niet te vergeten de fly-over over het 24 Oktoberplein, die moeten er komen, koste wat het kost. Een kniesoor die wakker ligt van 2500 voortijdige sterfgevallen per jaar en 10 procent astmatische kinderen.

Kees van Oosten
SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht