zaterdag 7 december 2019
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaUtrecht, Utrecht über alles
Column
Gepubliceerd: 2008-04-14
door: Kees van Oosten
Het college van PvdA, GroenLinks, CDA en CU komt met het voorstel voor een Mega theaterzaal. Het nieuwe amusementstheater moet een grootschalig aanbod gaan bieden van vooral cabaret-, musical-, opera- en balletvoorstellingen. Het schijnt dat wij burgers daar om gevraagd hebben. Het past in elk geval in de dwaze ambitie om de Culturele Hoofdstad van Europa te worden in 2018.

Geen hond gelooft dat de exploitatie van het nieuwe muziekpaleis, ondanks het ontslag van het halve personeel, nu voor elkaar is. En daar wordt weer het nieuwe project binnen gehaald. Dit keer gaat het om 94 miljoen. Utrecht zal niet alleen het grootste muziekpaleis hebben in Nederland, maar ook het grootste amusementstheater, de grootste en duurste bibliotheek, het mooiste en duurste stadskantoor, het grootste winkelhart, maar ook de hoogste belasting per hoofd van de bevolking, het meeste autoverkeer, de meeste luchtverontreiniging en dus het hoogste sterftecijfer. Want Utrecht wil in alles groter zijn dan Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

De huidige Stadsschouwburg is al weer ruim 30 jaar oud en dus rijp voor de sloop. Voor de nieuwe Blauwe zaal hebben de cultuurbarbaren al bedacht dat die onder de grond van het Lucasbolwerk moet komen, want het Zocherplantsoen moet en zal kapot.

Het college gaat er vanuit dat een eerder geraamde stijging naar 380.000 bezoekers over 10 jaar realistisch is, “alleen al doordat de stad fors groeit”. Dat is dus grote onzin, want Utrecht groeit nauwelijks. Dat wil zeggen, Utrecht verdubbelt haar oppervlak door de bouw van Leidsche Rijn, maar ondertussen daalt het aantal bewoners van de oude stad. Die kostbare culturele voorzieningen zijn niet voor de “groeiende bevolking” van Utrecht bedoeld, want de gemiddelde Utrechter kan geen duur toegangskaartje betalen. Nee, wij mogen wel het belastinggeld bij elkaar brengen, maar de toegang is voor de chique elite uit de regio en natuurlijk uit Amsterdam, Den Haag en Rotterdam om ze de ogen uit te steken. Het is maar goed dat GroenLinks de wethouder voor cultuur geleverd heeft en dat de PvdA het voor de zwakken opneemt.

Kees van Oosten
SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht