zaterdag 7 december 2019
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaWerkverschaffing
Column
Gepubliceerd: 2008-04-29
door: Kees van Oosten
Eigenlijk was het de bedoeling om het groot onderhoud van de Weg der Verenigde Naties en de M.L. Kinglaan mee te nemen bij de aanleg van de fly-over over het 24 Oktoberplein. Dan moet het wegdek van die wegen toch helemaal op de schop. De rechtbank gooide echter roet in het eten. Op 20 maart werd het beroep van omwonenden tegen de fly-over behandeld en in plaats van meteen uitspraak te doen, gaf de rechtbank opdracht voor nader onderzoek. En dat betekent dat de uitspraak pas in het najaar te verwachten is. De aanleg van de fly-over gaat dus niet, zoals gepland, in april van start, maar ergens in het najaar. Als de rechtbank tenminste in het voordeel van de gemeente beslist.

Terwijl de realisering van de fly-over dus pas in het najaar van start gaat, neemt de gemeente de Weg der VN, de Kinglaan en de Graadt van Roggenweg nu alvast op de schop. Stel dat het beroep tegen de fly-over ongegrond wordt verklaard en de fly-overplannen toch uitgevoerd mogen worden, dan gaan die wegen binnen zeer korte tijd dus twee keer op de schop. Het nieuwe wegdek, dat er dan net een half jaar ligt, wordt dan weer helemaal verwijderd en automobilisten worden voor de tweede keer gedurende enige maanden omgeleid.

Dat betekent veel extra kosten, veel onnodig extra omrijden en veel onnodig ongerief. Zowel voor de automobilist als voor de omwonenden. Waarom wacht de gemeente niet een half jaar, zodat het groot onderhoud gecombineerd kan worden met de aanleg van de fly-over? Dat bespaart belastinggeld en ergernis. Het wegdek van zowel de Weg der VN als de Graadt van Roggenweg als de Kinglaan vertoont nauwelijks scheurtjes en is nog helemaal niet aan onderhoud toe.

Ik zie maar één verklaring. De ambtenaren van het Ingenieurs Bureau Utrecht (IBU) en van Stadswerken hebben al een tijdje niets te doen. Dachten ze in april eindelijk aan de slag te kunnen, zorgt de rechtbank weer voor vertraging. Bij gebrek aan werk kunnen ze hun bureau natuurlijk wel weer gaan opruimen, maar daar kun je niet mee aan de gang blijven. En bovendien, straks krijgen ze het onderhoudsbudget voor 2008 niet op en dan gaat de gemeenteraad in het budget voor 2009 snijden. En dus eisen de ingenieurs dat ze dat groot onderhoud nu mogen doen, al moet het over een half jaar dus mogelijk weer gebeuren.

Als ingenieurs en hoge ambtenaren beginnen te morren, worden wethouders nerveus. En dus krijgt ‘de vierde macht’ zijn zin en gaat Utrecht-West drie maanden lang helemaal voor niets op de schop. Een dwaze en spilzieke beslissing, die doet denken aan de kapvergunning voor 36 bomen op de Haydnlaan. Die werd verleend omdat het fietspad en het riool vernieuwd moesten worden. Toen de buurt in opstand kwam, bleek het fietspad er strak bij te liggen en het bestaande riool nog wel 50 jaar mee te kunnen. Ambtelijke werkverschaffing, daar draait het om. En slappe knieën van de politiek natuurlijk.

Kees van Oosten
SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht