zaterdag 22 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaActie voeren
Column
Gepubliceerd: 2008-08-18
door: Kees van Oosten
Het einde van GroenLinks is nabij. Actie voeren mag nog wel, maar dan moet je jezelf wel aangeven bij de politie en niemand mag er zich persoonlijk door gekwetst voelen. In de discussie binnen GroenLinks is dit tot nu toe het meest radicale en gedurfde standpunt. In zwembroek van de draaibrug afspringen voor een frisse duik op een warme zomerdag, rondjes fietsen rond het Anne Frankplein, bloemzaadjes zaaien op braakliggend terrein ('guerilla-gardening'): zolang het niets uithaalt, mag het bij GroenLinks nog net. Waarom melden de 'actievoerders' van GroenLinks zich niet aan bij de kleuterafdeling van de PvdA?

Het standpunt van Halsema dat je binnen de grenzen van de democratische rechtsstaat moet blijven, roept de vraag op: wat moet je doen als die democratische rechtsstaat beslissingen neemt die onmenselijk zijn of de natuur vernietigen? Een gezin in de winter op straat zetten wegens huurschuld mag in onze rechtsstaat, dat heeft de hoogste rechter beslist. Vreemdelingen anderhalf jaar opsluiten mag, dat staat in de wet. De vervolging van joden en zigeuners was bij wet voorzien en Hitler werd democratisch gekozen. Als de meerderheid bevoegd en democratisch beslist om een minderheid te onderdrukken, dat het mishandelen van dieren als broodwinning moet kunnen en de natuur vernietigd mag worden, dan heb ik geen boodschap aan die wet. Er is ook zoiets als een geweten en dat gaat voor.

De tweede vraag is: moeten wij ons aan de wet houden als de overheid dat zelf niet doet? Dat wordt dan wel een erg ongelijke strijd. Wij worden opgeroepen met de overheid in discussie te gaan, maar de overheid luistert niet en gaat stiekem haar gang: illegale bomenkap, illegale uitbreiding van wegen, verbouwingen zonder bouwvergunning, gratis erfpacht voor bevriende grote bedrijven, liegen dat het een aard heeft... Maar we kunnen ons toch tot de politiek wenden? Helaas, ook als je klaagt bij GroenLinks, krijg je geen antwoord, want die zitten immers in het college. Als de overheid en de politiek zich niet aan de spelregels houden, waarom zouden wij dat als burgers dan wel moeten doen?

Moet de actievoerder die zich niet aan de wet houdt dat meteen gaan melden bij het bevoegd gezag? Moeten we misschien ook in drievoud een vergunning aanvragen voor een buitenparlementaire actie? De essentie van het actie voeren is de bewuste overtreding van de wet omdat die wet tegen het geweten indruist. Wil dat effectief zijn, dan kun je het maar beter stiekem doen, want dan kun je het vaker doen. Voor de overheid spreekt zoiets vanzelf.

Kees van Oosten
SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht