dinsdag 18 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaMajellaleed
Column
Gepubliceerd: 2008-08-01
door: Kees van Oosten
Het plan om de Majellaknoop ingrijpend te reconstrueren, dateert van juni 2004. Tot 21 juli 2004 heeft het gedurende vier weken ter visie gelegen. Wat er tijdens de tervisielegging aan zienswijzen is binnengekomen, is pas op 22 februari 2005 besproken in de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling. De 'verklaring van geen bezwaar' die de provincie moet geven, dateert van 20 december 2005. Op 9 januari 2006 nam het college de beslissing de vrijstelling Majella te verlenen.

Kortom: in de periode juni 2004 tot 9 januari 2006, ruim anderhalf jaar dus, zijn de bewoners al met al een maand aan zet geweest. Dat de besluitvorming anderhalf jaar moet duren, is dus echt niet aan de bewoners-insprekers te wijten. Dat het allemaal zo lang moet duren, komt doordat de ambtenarij het op de lange baan schuift.

Het Bewonerscomité Ronduit Weg maakte op 19 februari 2006 bezwaar tegen de vrijstelling. Dat bezwaar werd op 17 juli 2006, vijf maanden later dus, niet-ontvankelijk verklaard. Een bezwaarschrift moet binnen maximaal tien weken worden afgehandeld. De gemeente oordeelde dat het Bewonerscomité niet als belanghebbend viel aan te merken. Het Bewonerscomité was het daar niet mee eens en stapte naar de rechter. De rechtbank vernietigde het besluit van de gemeente op 13 november 2006. De gemeente ging in hoger beroep. Op 18 juli 2007 werd het hoger beroep van de gemeente afgewezen.

Kortom: met het niet-ontvankelijk verklaren van het bezwaar van Ronduit Weg en het geprocedeer daarover ging bijna anderhalf jaar verloren. De gemeente had het bezwaar dus beter meteen inhoudelijk kunnen beoordelen. Ook het tijdverlies van anderhalf jaar dat ontstond doordat de gemeente Ronduit-Weg niet-ontvankelijk verklaarde, valt alleen de gemeente maar te verwijten.

Nadat het hoger beroep van de gemeente op 18 juli 2007 was afgewezen, duurde het nog tot 18 december 2007 tot er een besluit op bezwaar genomen werd. Volgens de wet mag de gemeente daar maximaal tien weken over doen. Dus niet een half jaar. De gemeente verklaarde het bezwaar ongegrond.

Het Bewonerscomité ging in beroep. In april 2008 werd het Bewonerscomité door de rechtbank in het gelijk gesteld. Daartegen ging de gemeente in hoger beroep. Vooruitlopend op de behandeling van het hoger beroep werd gisteren het verzoek van de gemeente om een voorlopige voorziening behandeld.

Het bewonerscomité Ronduit Weg stelde gisteren bij de Raad van State voor dat de gemeente alvast aan de gang zou gaan met het aanleggen van de nieuwe Verlengde Vleutenseweg en de vrije busbaan. (Dat had Ronduit Weg al eerder voorgesteld, maar op dat voorstel had de gemeente toen niet eens gereageerd.) Of de 'bypass' (de verbindingsweg langs het spoor tussen de Cartesiusweg en de Verlengde Vleutenseweg) er nu wel of niet moet komen, dat moet maar blijken als het hoger beroep behandeld wordt.

Het bezwaar van Ronduit Weg betrof van het begin af aan die bypass, omdat die de capaciteit van de Majellaknoop aanzienlijk groter maakt en dus voor meer verkeer zorgt op de PHL-laan. Stel nu eens dat de gemeente in 2004 met Ronduit Weg om de tafel was gaat zitten. En stel nu eens dat ze toen hadden afgesproken wat Ronduit Weg heeft voorgesteld, namelijk de bypass los te maken van de Majellaplannen. Dan hadden het Majellakruispunt, de Vleutenseweg en de vrije busbaan al in 2005 klaar geweest kunnen zijn. Dan had de gemeente met Ronduit Weg kunnen afspreken om alleen over de bypass te gaan procederen en hadden de omwonenden niet drie jaar lang in de rommel gezeten.

Misschien is het een idee om eens uit te rekenen hoeveel overbodige kosten de gemeente in die drie verloren jaren heeft gemaakt door het bezwaarschrift van Ronduit Weg niet-ontvankelijk te verklaren en door niet met Ronduit Weg om de tafel te gaan zitten.

Kees van Oosten
SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht