zaterdag 22 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaProfessionalisering
Column
Gepubliceerd: 2008-08-23
door: Kees van Oosten
Herman Vuijsje schreef in 1977 over de ‘de nieuwe vrijgestelden, de opkomst van het spijkerpakkenproletariaat’. Dertig jaar later schreef Arnold Heertje, met het oog op het ledenkader van de PvdA, over de opkomst van ‘de klasse van beheerders’.

De excessieve salarissen die de managers in de thuiszorg, maar ook die van woningcorporaties, ziekenhuizen en welzijnsinstellingen zichzelf en hun hoge functionarissen toekennen, roept de vraag op wat we in die dertig jaar eigenlijk opgeschoten zijn met de professionalisering van het beheer van de zorg, het welzijn en de sociale woningbouw.

In de gemeente Langedijk (10.000 inwoners) was de gezins- en bejaardenzorg in 1968 perfect geregeld. Bij het Groene Kruis werkten twee wijkverpleegkundigen, die een oogje in het zeil hielden. De hulp werd geboden door moeders van wie de kinderen al wat ouder waren. Die deden dat graag en ze kregen er een aardige vergoeding voor. De belangstelling om dat werk te doen, was groot. De coördinatie gebeurde door de gemeentesecretaris. Die deed dat in zijn vrije tijd.

Met de komst van de eerste beroepskracht zette meteen de achteruitgang in. De gemeentesecretaris werd eruit gewerkt, de wijkverpleegkundige mocht zich er niet meer mee bemoeien. De moeders waren niet goed genoeg, want ze waren niet opgeleid. Het gevolg: de kosten gingen aanzienlijk omhoog en er ontstond een lange wachtlijst, zodat er een aparte beroepskracht moest worden aangenomen om de urgentie van de aanvraag te beoordelen. Dat wat de gezins- en bejaardenzorg betreft.

De woningbouwvereniging Langedijk had een bestuur van huurders-vrijwilligers. Er was niet één beroepskracht. Ik betaalde een kwart van mijn inkomen aan de huur van een nieuwe rijtjeswoning. Doordat woningbouwverenigingen gingen fuseren, ontstonden grote corporaties. De directeuren van Mitros, Portaal en Bo-Ex zitten allemaal ruimschoots boven de Balkenende-norm. Bovendien werken bij die grote corporaties onderdirecteuren en beleidsmedewerkers die ook een fortuin verdienen. Die doen in feite het werk dat vroeger voor niets en op een uitstekende manier gedaan werd door de huurders zelf. Dat gebeurde destijds dus ook nog heel democratisch. De huur van de tegenwoordige nieuwe rijtjeswoning is een derde tot de helft van het minimuminkomen.

Als je het mij vraagt, zijn we er helemaal niets mee opgeschoten, met al die professionals en aanstuurders. Integendeel: we moeten straks doorwerken tot we 67 jaar zijn om de stijgende kosten op te brengen en de zorg voor onze ouders moeten we zelf doen. Daar is namelijk geen geld voor: dat geld gaat op aan de excessieve salarissen van de directeuren en hun beleidsfunctionarissen.

Kees van Oosten
SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht